12,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
فهرست مطالب : فصل اول کلیات تحقیق مقدمه بیان مساله اهمیت و ضرورت تحقیق اهداف تحقیق فرضیه های تحقیق تعاریف نظری و عملیاتی فصل دوم ...

رابطه ناگویی هیجانی مادر و نافرمانی مقابله ای کودک

فهرست مطالب :
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مساله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش
مقدمه
تاریخچه ناگویی هیجانی
نارسایی هیجانی
مفهوم عواطف و هیجانات
کنترل عواطف
مدیریت هیجانی
چگونگی مدیریت هیجان ها
راهبرد های تنظیم شناختی هیجان
تاریخچه نارسایی هیجانی (الکسی تیمیا)
مفهوم نارسایی هیجانی
ویژگی های افراد مبتلا به نارسایی هیجانی
شیوع نارسایی هیجانی
سبب شناسی نارسایی هیجانی
الگوی تحولی تجربه هیجانی لن و شوارتز (1987)
دیدگاه شناختی نارسایی هیجانی
بخش اول اختلال لجبازی – نافرمانی
اختلال لجبازی- نافرمانی کودکی
اختلال نافرمانی مقابله ای
علت لجبازي كودكان چيست؟
راههای کاهش لجبازی کودکان
تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده
پیشینه تحقیق در ایران
پیشینه تحقیق در جهان
فصل سوم
مقدمه
روش پژوهش
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه¬گیری
ابزار اندازه گیری
6روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
فصل پنجم
مقدمه
نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت های تحقیق
منابع
پرسشنامه
چکیده :
این تحقیق با هدف بررسی ناگویی هیجانی مادر و نافرمانی مقابله ای کودک انجام شده است. روش این تحقیق توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مادران کودکان می باشند. روش نمونه گیری مادران کودکان تصادفی خوشه ای می باشد با استفاده از روش نمونه گیری 396 نفر انتخاب شدند و با استفاده از Spss21 اطلاعات تجزیه و تحلیل شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و از روش ضریب رگرسیون چند گانه استفاده شد. نتایج بدین قرار بودند که؛ بین ناگویی هیجانی مادر و نافرمانی مقابله ای کودک رابطه معنا مثبت وجود دارد.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
86
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟