13,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
فهرست مطالب فصــل اول مقدمه بیان مسئله اهمیت وضرورت پرورش اهداف پژوهش فرضیه پژوهش متغیرهای پژوهش مبانی نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم ...

پرخاشگری

فهرست مطالب
فصــل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت وضرورت پرورش
اهداف پژوهش
فرضیه پژوهش
متغیرهای پژوهش
مبانی نظری وعملیاتی واژه ها ومفاهیم
تعریف عملیاتی
فصــل دوم
تاریخچه بازیهای رایانه ای
ادبیات تحقیق
پرخاشگری خصمانه
تعریف واژه پرخاشگری
پیشینه پژوهش های داخلی
پیشینه پژوهش های خارجی
پیدایش بنیادهای ملی بازیهای رایانه ای
محاسن بازیهای رایانه ای
معایب بازیهای رایانه ای
آسیب های جسمانی
آسیب های روانی_تربیتی
تنبل شدن ذهن
تاثیرمنفی در روابط خانوادگی
افت تحصیلی
مخرب ترین بازی های تصویری
طرفداران ذاتی بودن پرخاشگری
طرفداران منشاء اجتماعی پرخاشگری
ناکامی -پرخاشگرانه
عوامل خانوادگی پرخاشگری
عوامل محیظی (اجتماعی-فرهنگی)
تاثیربازیهای رایانه ای خشن بر پرخاشگری وخشونت نوجوانان
پیشینه پژوهش در خارج از کشور
پیشینه پژوهش در داخل کشور
معرفی متغیرها
فصــل سوم
جامعه مورد پژوهش
نمونه وروش نمونه گیری
روش برآورد حجم نمونه
ابزار پژوهش
روش آماری مربوط به فرضیه
روش تحقیق
فصــل چهارم
جدول شماره1-4
جدول شماره2-4
جدول شماره3-4
جدول شماره4-4
جدول شماره5-4
جدول شماره6-4
جدول شماره7-4
جدول شماره8-4
جدول شماره9-4
جدول شماره10-4
جدول شماره11-4
جدول شماره12-4
جدول شماره13-4
جدول شماره14-4
جدول شماره15-4
جدول شماره16-4
جدول شماره17-4
جدول شماره 18-4
جدول شماره19-4
جدول شماره20-4
جدول شماره21-4
جدول شماره22-4
جدول شماره23-4
بررسی فرضیات پژوهش
فرضیه اول
جدول شماره24-4
فرضیه دوم
جدول شماره25-4
فرضیه سوم
جدول شماره26-4
فرضیه چهارم
جدول شماره28-4
جدول شماره29-4
فصــل پنجم
بحث ونتیجه گیری
محدودیتها
پیشنهادات
منابع
پیــوسـت ها
پرسشنامه


چکیده
این پژوهش جهت بررسی تاثیر استفاده از بازیهای آنلاین و رایانه ای خشن بر پرخاشگری نوجوانان پایه های اول و دوم دبیرستان شهرستان خرمشهر انجام گرفت . در این پژوهش از روش پژوهش همبستگی بررسی رابطه بین پرخاشگری در دانش آموزان استفاده کننده از بازیهای آنلاین و رایانه ای استفاده شد.
هدف از انجام تحقیق این بود که به مطالعه و بررسی ارتباط بین پرخاشگری دانش آموزان پایه اول ودوم پسر مقطع دبیرستان که با بازیهای کامپیوتری ارتباط داشته اند، و همچنین عملکرد تحصیلی آنها با میزان استفاده از بازیهای آنلاین و رایانه ای بپردازیم. برای تبیین مسائل از نظریات توجیه و نظریه پالایش استفاده شد .
جامعه آماری مطالعه در این پژوهش کل مدارس پایه اول و دوم دبیرستان شهرستان خرمشهر است که در کل شامل 110 آموزشگاه است و دارای 15370 نفر دانش آموز می باشد . که برای انتخاب نمونه از بین 110 مدرسه به صورت تصادفی ساده 20 مدرسه انتخاب و از این 20 مدرسه 357 دانش آموز بر اساس جدول نمونه گیری مورگان و کرجسی انتخاب شدند .

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
98
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟