12,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
فهرست مطالب : فصل اول کلیات تحقیق 1-1-مقدمه 1-2-بيان مسئله 1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق 1-4-اهدف پژوهش 1-4-1-هدف کلی 1-5-فرضیه های تحقیق 1-5-1- فرضیه اصلی ...

افت تحصیلی

فهرست مطالب :
فصل اول کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
1-2-بيان مسئله
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4-اهدف پژوهش
1-4-1-هدف کلی
1-5-فرضیه های تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش
1-6-تعاریف متغیرهای پژوهش
1-6-1- تعاریف نظری
1-6-2- تعاریف عملیاتی
فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش
2-1-مقدمه
2-2 - چیستی شبکه های اجتماعی
2-3- شبکه اجتماعی به معناي كلي
2-4- شبکه اجتماعی مجازی چیست؟
2-5- رسانه اجتماعی یا رسانه شبکه اجتماعی چیست؟

2-6- معرفی و تاریخچه شبکه های اجتماعی
2-7- علل پیوستن به شبکه های اجتماعی مجازی
2-8- تعامل در شبکه های اجتماعی
2-9- چگونکی بهره گیری جوانان از شبکه های اجتماعی مجازی
2-10- مطالعات جمعیت شناختی کاربران
2-11- تأثیرات شبکه های اجتماعی بر ابعاد مختلف زندگی
2-11-1-هویت زدایی
2-11-2-انزواطلبی
2-11-3-فردگرایی
2-11-4-روابط آزاد
2-11-5-استرس زنان
2-12- اثرات منفی و غیر قابل جبران شبکه های اجتماعی بر زندگی انسان ها
2-13- کارکردهای شبکه¬ های اجتماعی
2-14- کودکان و نوجوانان در شبکه های اجتماعی اجتماعی
2-15- قانون و استفاده از تلفن همراه در مدرسه
2-16-موارد استفاده مفید از تلفن همراه در مدرسه
2-17-موارد استفاده نادرست از تلفن همراه توسط دانش آموزان در مدرسه‌ها
2-17-1-استفاده‌ی غیر قانونی از تلفن همراه
2-17-2-استفاده ی افراطی یا نا به جا از آن
2-17-3-استفاده‌ی غیر اخلاقی از آن
2-18- دیگر مضرات استفاده از تلفن همراه توسط دانش آموزان نوجوان
2-18-1-میدان مغناطیسی تلفن‌همراه و تأثیر مستقیم جسم نوجوان
2-18-2- تشدید فردگرایی و احساس استقلال افراطی دانش‌آموزان با استفاده ار تلفن ‌همراه
2-19- راه‌کارهای استفاده ی بهینه از تلفن همراه در مدارس
2-20- ویژگی های شخصیتی کاربران معمولی و کاربران معتاد به تلفن همراه و اینترنت
2-20- انواع اعتیاد تلفن همراه و اینترنت
2-20-1- بازی¬های اینترنتی
2-20-2- اعتیاد به ارتباط‌های اینترنتی و صحبت و چت با تلفن همراه
2-20-3- استفاده¬های غیر اخلاقی
2-20-4- اعتیاد جمع‌آوری اطلاعات
2-21-مشخصه هایی برای تشخیص اعتیاد دانش آموزان به تلفن همراه و اینترنتی
2-21-1- برجستگی
2-21-2-تغییر خلق و خو
2-21-3- تحمل
2-21-4- علایم ترک
2-21-5- کشمکش
2-21-6-عود
2-22-پیشینه پژوهش
2-22-1-پژوهش¬های داخلی و خارجی
فصل سوم
3-1-روش پژوهش
3-2-جامعه آماری
3-3-حجم نمونه و نمونه گیری
3-4-نحوه گردآوری داده ها
3-5-ابزار اندازه¬ گيري پژوهش
3-5-1-پرسشنامه شبكه هاي اجتماعي و مجازي
3-6-2-روایی و پایایی پرسشنامه شبكه هاي اجتماعي و مجازي
3-6-روش گردآوري داده ها
3-7-روش تجزيه و تحليل داده‌ها
3-8-بررسي عوامل دموگرافيك بر روي متغير هاي تحقيق
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم
5-1-هدف
5-2-فرضیات پژوهش
5-3-بيان يافته ها و نتيجه
5-4-همسو كردن
5-5-پیشنهادات پژوهش
5-5-1-پیشنهادات بنيادي
5-5-2-پیشنهادات کاربردی
5-6-محدودیت های در دسترس پژوهش
منابع
پرسشنامه

چکیده :
این تحقیق با هدف بررسی تاثیر فضای مجازی بر افت تحصیلی دانش آموزان در شهرستان ابادان در سال تحصیلی 96-97 انجام شده است. روش این تحقیق همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دوره متوسطه در شهرستان آبادان می باشند. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 100 نفر انتخاب شدند و با استفاده از Spss20 اطلاعات تجزیه و تحلیل شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و از روش T استفاده شد. نتایج بدین قرار بودند که؛ بین بررسی تاثیر فضای مجازی بر افت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان آبادان در سال تحصیلی 96-97 رابطه معنا داری وجود دارد.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
88
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟