5,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
فهرست عناوین مهم ارائه شده در این فایل عبارتند از : فصل اول : کلیات تحقیق بیان مسأله   ضرورت تحقیق  اهداف تحقیق     فرضیات تحقیق تعریف ...

بررسی رضایت شغلی کارکنان و عوامل مؤثر بر آن

فهرست عناوین مهم ارائه شده در این فایل عبارتند از :

فصل اول : کلیات تحقیق
بیان مسأله  
ضرورت تحقیق
 اهداف تحقیق    
فرضیات تحقیق
تعریف عملیاتی
مدل نظری تحقیق
فصل دوم : ادبیات تحقیق
مفهوم رضایت شغلی
تعریف شغل :
تعریف رضایت شغلی:
عوامل انتخاب شغل :
ابعاد رضایت شغلی
رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته
آثار وجود رضایت شغلی
روش های ارزیابی رضایت شغلی
دیدگاه ها و نظریه ها:
جمع بندی نظریات
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
روش انجام تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه
 تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها
نمره گذاری مقیاس رضایت شغلی
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داده ها
الف)   آمار توصیفی
ب) آمار استنباطی
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مشکلات تحقیق

 منابع و مآخذ


بخشی از متن :
مفهوم رضایت شغلی با دو شکل متفاوت در مطالعات علمی به کار رفته است :
الف- « رضایت شغلی به عنوان متغیر مستقل »
ب- « رضایت شغلی به عنوان متغیر وابسته »
وقتی رضایت شغلی یک متغیر مستقل شد این سئوال طرح می شود که تغییرات در رضایت شغلی چه نتایج و اثراتی بر متغیرهای دیگر مثل کارآیی, بهره وری, کاهش غیبت و ترک شغل و...دارد؟
هنگامی که رضایت شغلی را به عنوان متغیروابسته مطالعه می کنیم این سئوال مطرح می شود که چه متغیرهای, رضایت شغلی را تبیین می کنند. در این جاست که نظریات شغلی طرح می شوند. مشهور است که آغاز تحقیقات سیستماتیک بر پایه تئوری روابط انسانی, در حقیقت به سال 1927 بر می گردد, زمانی که « آلتون مایو» و همکارانش به تحقیق در کارخانه وسترن الکتریک شیکاگو پرداختند و اهمیت روابط انسان در محیط کار و برتری آن بر پاداشهای مادی خاطر نشان کردند. از آن زمان به بعد تحقیقات متعددی در ابعاد مختلف کار و شغل صورت گرفت. ولی به قول وکسلی و یوکی « اگر چه درباره رضایت شغلی پژوهشهای گوناگونی و گسترده ای انجام گرفته و نظریات نسبتا قوی و مبتنی بر واقیت در سطح وسیعی ارائه شده است با این وجود در حال حاضر یک نظریه جامع از رضایت شغلی که بتواند یافته های پژوهشی گوناگون را در خود جمع نماید, وجود ندارد»

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
55
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟