14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

بررسی کمّی و کیفی منابع آب های زیرزمینی حوزه روستایی

توضیح : این پروژه مربوط به رشته ی مهندسی کشاورزی و مهندسی عمران- آب می باشد.

فهرست مطالب این پروژه:

مقدمه
روش تحقیق
آماربرداري تكميلي و تهيه نقشه منابع آب
بررسي كمّي منابع آب زيرزميني
چاه
چشمه
تخليه متوسط سالانه منابع آبي زيرحوزه هاي حوزه بلغور
زيرحوزه آبخيز B’1
زيرحوزه آبخيز B2
مجموع دبي لحظه اي و تخليه متوسط سالانه زيرحوزه هاي داراي چشمه
بررسي وضعيت نفوذپذيري واحدهاي زمين شناسي
بررسي منابع آب كارستيك
بررسي نوع و وضعيت سفره هاي آب زيرزميني
بررسي ضرايب هيدروديناميكي حوزه
بررسي سطح متوسط آبهاي زيرزميني
تحليل علل شوري آبهاي سطحي و زيرزميني
تهيه بيلان آبي سفره و تعيين كسري مخزن
بررسي وضعيت نفوذپذيري محل تغذيه
بررسي منابع آلوده كننده آبهاي سطحي و زيرزميني
راهكارهاي مناسب جهت حفظ وارتقاء‌كيفي منابع آبي
بررسي وضعيت زمين شناسي مقاطع سازه هاي پيشنهادي
تغذيه منابع آب زيرزميني
بررسي مكانهاي مناسب تغذيه مصنوعي
بررسي كيفي منابع آب زيرزميني
كيفيت آب از نظر كشاورزي
كيفيت آب از نظر شرب
ارزيابي هيدروژئولوژيكي منطقه مورد مطالعه
نتيجه گيري و پيشنهادات
منابع :

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
47
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
آموزش زبان انگلیسی
سوالی دارید؟