3,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
بررسی مکانی کانون های انواع جرائم سرقت در منطقه کیانپارس اهواز چکیده شهرنشینی و شهرگرایی بعد از انقلاب صنعتی به سرعت تبدل به نوع غالب ...

جرائم سرقت

بررسی مکانی کانون های انواع جرائم سرقت در منطقه کیانپارس اهوازچکیده

شهرنشینی و شهرگرایی بعد از انقلاب صنعتی به سرعت تبدل به نوع غالب زندگی اجتماعات انسانی در سراسر کره زمین گردید. شهرنشینی که مترادف تراکم جمعیت و ازدحام کاربري هاي مختلف است علاوه بر امتیازاتی که براي جامعه بشري با خود به ارمغان آورد لکن در بطن خویش موجد مسائل و مشکلات زیادي نیز بود؛ از جمله مهم ترین این مسائل بحث انحرافات اجتماعی و جرائم شهري است که علاوه بر هدف قرار دادن اخلاق، امنیت و هنجارهاي اجتماعی باعث تحمیل بار مالی فراوانی جهت مقابله و پیشگیري براي سیستم هاي حاکم شده است.مقاله حاضر یک مطالعه موردي در محدوده کلان منطقه کیانپارس اهواز، مرکز استانی که در دهه هاي اخیر بدلیل مسائل مختلف سیاسی، اقتصادي و اجتماعی از جمله تمرکز صنایع نفتی و غیر نفتی و قوع هشت سال جنگ تحمیلی، با نقل و انتقالات سریع جمعیتی روبرو بوده است که در این بین بیشترین تأثیر و تأثرات متوجه مرکز استان شده است. این شهر امروزه در بطن خود واجد معضلات فراوانی و از جمله، مسائل و معضلات امنیتی و انتظامی می باشد. در این مقاله سعی شده به شناسایی مراکزي پرداخته شود که بیشترین موارد سرقت در آنها اتفاق افتاده بر اساس فرض این تحقیق به نظر می رسد تمرکز سرقت در منطقه کیانپارس اهواز منطبق با مراکز تجاري شهر است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است و با گردآوري داده به سنجش فرضیه از طریق سنجش تطبیقی نقاط در پهنه کلانمنطقه کیانپارس اهواز و GIS  هاي کتابخانه اي و استفاده از نرم افزار سپس نتیجه گیري پرداخته می شود. در نهایت راهکارهاي لازم ارائه گردید.

واژه هاي کلیدي : امنیت- کانونهاي جرم - سرقت- کلان منطقه کیانپارس اهواز 

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
21
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
جامعه شناسی
سوالی دارید؟