2,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
Use of Modern Management in Work Environment

کاربرد مدیریت مدرن در محیط کار

 

Introduction

The role of human factors in the success and failure of organizational plans and goals is crucial. Therefore, based on the work of human resources trained, experienced, committed and sincere efficiently be built. Human resources as the most important investment managers in organizations that are considered to maintain the position of protecting huge capital are responsible for heavy responsibility. One of the important tasks of any manager, maintaining the desired extent of their employees and their updates is that with the promotion of scientific and administrative staff through training and improving staff realized gains. After the introduction of a staff director for the required courses and recognition of their abilities and talents should be enjoyment of the time, place and proper place, to select competent personnel, to be able by their goals to reach the desired result. This paper aims to investigate the relationships and dependencies between improved management and organization so that managers and professionals, this could improve the organization to prepare and plan is the most profitable leads.

 

 مقدمه
نقش عامل انساني در پيروزي و شكست برنامه‌ها و اهداف سازماني نقشي حياتي است. بنابراين بايد اساس كار را بر روي نيروي انساني آموزش‌ديده، باتجربه، كارآمد متعهد و مخلص بنا نمود. نيروي انساني به عنوان مهم‌ترين سرمايه در سازمان‌ها تلقي مي‌گردد كه مديران جهت حفظ صيانت جايگاه اين سرمايه عظيم مسئوليتي سنگين بر عهده دارند. يكي از مهم‌ترين وظايف هر مدير، حفظ كاركنان خود در حدي مطلوب و به‌روز نمودن آنان مي‌باشد كه اين با ارتقاء علمي و اجرايي كاركنان به واسطه آموزش و بهبود وضعيت كاركنان تحقق مي‌يابد. يك مدير پس از معرفي كاركنان جهت آموزش دوره‌هاي لازم و شناخت توانايي‌ها و استعدادهاي آنان بايد با بهره‌مندي از زمان، مكان و جايگاه مناسب، پرسنل توانمند را انتخاب نمايد، تا بتواند به وسيله آنان اهداف سازمان را به نتيجه مطلوب برساند.هدف اين مقاله بررسي روابط و وابستگيهاي موجود بين بهبود مديريت و سازمان است به نحوي كه اين امر بتواند مديران و متخصصان را در بهبود سازمان نسبت به تهيه طرح و برنامه با حداكثر سودبخشي رهنمون باشد .

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
6
صفحه / 6 صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل ترجمه نشده
سوالی دارید؟