1,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
Production Management

مدیریت تولید

 

Product management is an organizational lifecycle function within a company dealing with the planning, forecasting, or marketing of a product or products at all stages of the product lifecycle.

The role consists of Product development and product marketing, which are different (yet complementary) efforts, with the objective of maximizing sales revenues, market share, and profit margins. The product manager is often responsible for analyzing market conditions and defining features or functions of a product. The role of product management spans many activities from strategic to tactical and varies based on the organizational structure of the company. Product management can be a function separate on its own, or a member of marketing or engineering.

 

 

مدیریت تولید ، عملکرد سازماندهی شده چرخه تولید شرکت با برنامه پیش بینی، یا بازار یابی محصول ، یا محصولات در تمام مراحل تولید است .
نقشها شامل توسعه تولید و بازاریابی محصول است که تلاشهای متفاوتی(مکمل یکدیگر) را میطلبد، با هدف افزایش سود حاصل از فروش، ارائه سهام در بازار ، و سود های حاشیه ای. مدیر تولید غالباً مسئول تحلیل شرایط بازار و تعیین خصوصیات و ویژگی های یک محصول است . نقش مدیریت تولید فعالیت های تاکتیکی–استراتژیکی و تغییرات بنیادی در ساختار تشکیلات شرکت را پوشش می دهد. مدیریت تولید میتواند مقامی جداگانه ، یا یکی از اعضای بخش بازار یابی و یا مهندسی باشد .

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
2
صفحه / 2 صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل ترجمه نشده
سوالی دارید؟