2,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
Artificial Sweetener

شیرین کننده های مصنوعی

A sweetener must be soluble in water and the molecule must bind readily to a specific kind of receptor molecule at the surface of the tongue. The receptor is coupled to a G-protein, which dissociates when the sweetener binds to the receptor, activating a nearby enzyme, and triggering a sequence of events resulting in signals that are carried to and interpreted by the brain. The sweetness "signal" depends on this interaction between receptor and sweetener. The importance of molecular shape to sweetness is illustrated by the case of aspartame, as its stereo isomer, L-aspartyl-D-phenylalanine methyl ester, has a bitter, not a sweet, taste.......

 

یک شیرین کننده بایستی در آب قابل حل باشد و ملکولها فوراً بهم می چسبند و به سمت مولکولهای روی سطح زبان می پیوندد. از لحاظ زیست شناسی گیرنده یک جفت پروتئینG می باشد و موقعی که ملکولهای شیرین کننده ها به مولکولهای گیرنده می-چسبند، آنها از هم جدا می شوند، زمانیکه شیرین کننده ها به گیرنده ها می چسبند نوعی آنزیم شروع به فعالیت می کند و باعث می شود یک رشته دیگر بوجود آید و نتیجه آن به وسیله مغز معنی می شود. سیگنال شیرینی بستگی به ارتباط بین گیرنده ها و شیرین¬کننده-هاست. اهمیت شکل ملکولهای شیرین با شکل شرح داده شده به وسیلۀ مورد aspartame که نوع استریوی آی زومر خودش شرح داه شده در اینجا L-aspartyl-D-phenylalanine یک نوع طعم تلخ دارد نه طعم شیرین......

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
11
صفحه / 9 صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل ترجمه نشده
سوالی دارید؟