2,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
Unitary Urbanism and the Critique of Functionalism

شهرنشینی یکپارچه و نقد کارکردگرایی

 

It imagines a world in which all that is fleeting and transient has acquired the force of a law; a world of collective creation and absolute transparency where everything is exposed to the public gaze. In New Babylon imagination is in power and homo ludens is sovereign. At the same time the project testifies to the paradoxes and contradictions inherent in visions of this kind. In New Babylon, therefore, the tragic character of utopia comes to the surface.

 

 

جهانی را تصور کنید که در آن تمام آنچه زودگذر و گذرا است قدرت قانونی بدست آورده است؛ جهانی از آفرینش جمعی و شفافیت مطلق که هر چیزی در آن در معرض دید عمومی است. در بابل جدید تخیل قدرت دارد و حیوان بازیگر  حاکم است. این پروژه همزمان به پارادوکس ها و تناقض های ذاتی در این نوع دید گواهی می دهد. در بابل جدید، ویژگی تراژیک اتوپیا ظاهر می شود....

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
5
صفحه / 6 صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل ترجمه نشده
سوالی دارید؟