2,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
Suppression of electromyogram interference on the electrocardiogram by transform domain denoising

جلوگیری از دخالت الکترومایوگرام در نوارقلب توسط تبدیل دامنه ی حذف نویز

Abstract

 

A method for suppression of electromyogram (EMG) interference in electrocardiogram (ECG) recordings is presented. By assuming that the EMG is long-term non-stationary Gaussian noise, two successive decompositions were proposed, and the data transformed for Wiener filtering. Successive ECG cycles were rearranged and aligned by the R-wave, forming a matrix containing separated heart cycles in its rows. A short-window discrete cosine transform (DCT) was applied to the columns of the matrix for inter-cycle de-correlation. Next, Wiener filtering in a translation-invariant wavelet domain was performed on the DCT-transformed matrixrows for de-correlation of the data into each ECG cycle. The method resulted in an improvement in the signal-to-noise ratio of more than 10 dB, a threefold reduction in mean relative amplitude errors and reduced ripple artifacts around the signal transients, thus preserving the waveform in diagnostically important signal segments. 

Keywords--ECG, EMG, Wavelet transform, Discrete cosine transform, Wiener filtering

  

چکیده:

در این پژوهش روشی برای جلوگیری از دخالت الکترومایوگرام (EMG) در ضبط نوار قلب (ECG) ارائه شده است. با این فرض که EMG نویزی گاوسی بلندمدت و غیرثابت است، دو تحلیل پی¬در¬پی مطرح می شود و داده ها برای فیلترینگ وینر تبدیل می شوند. چرخه های پی-در¬پی ECG توسط موج- R مرتب و تراز میشوند، یک ماتریس حاوی چرخه های قلب از هم جدا در ردیف آن شکل می دهد. پنجره کوتاه تبدیل کسینوسی گسسته (DCT) برای ستون های ماتریس برای همبستگی بین چرخه به کار می رود. بعد، فیلتر وینر در حوزه موجک ترجمه ثابت در ردیف های ماتریس تبدیل DCT برای همبستگی داده ها را به هر چرخه ECG اجرا می شود. این روش منجر به بهبود در نسبت سیگنال به نویز بیش از 10 دسی بل می شود، سه برابر کاهش در متوسط خطاهای دامنه نسبی و کاهش مصنوعات موج دار در اطراف سیگنال گذرا دارد، در نتیجه شکل موج در بخش مهم تشخیص سیگنال را حفظ میکند.
کلمات کلیدی: ECG، EMG، تبدیل موجک، تبدیل کسینوسی گسسته، فیلتر وینر

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
19
صفحه / 7 صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل ترجمه نشده
سوالی دارید؟