2,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
Food from Cloned Animals

تغذیه حاصل از حیوانات شبیه سازی شده

 Issue Background 

The U.S. Food and Drug Administration (FDA) released a draft risk assessment and management plan on December 28, 2006, in which the agency preliminarily concluded that food derived from cloned animals is as safe to eat as conventionally produced food. The agency requested comments on the documents during a period now extended to May 3, 2007, but will accept comments at any time. Following a thorough review of all comments and any additional data that are submitted, the agency may issue final risk documents or determine that further work is necessary. Nonetheless, until a final determination is made, the voluntary ban that FDA implemented in 2001 to restrict food from cloned animals from entering the food supply will remain in place. A December 2006 article by FDA scientists in the Theriogenology journal signals that at least some officials within the agency believe that sufficient data exist to conclude that food products from clones may be considered “generally recognized as safe” or GRAS.1 Foods that are considered GRAS are not subject to FDA’s pre-market review authority under the Federal Food, Drug and Cosmetic Act (FD&C Act) and may be introduced into the food supply without any regulatory action or approval of any sort. A GRAS determination (which may be legally made by individual private companies) could place legal tension on the voluntary ban, although all of FDA’s statements have confirmed the agency expects the ban to remain in place.

  پیشینه پژوهش
وزارت غذا و داروی ایالات متحده (FDA) یک برنامه ارزیابی و مدیریت خطر پیش نویسی را در 28 دسامبر 2006 منتشر کرد، که در آن مقدمه آژانس نتیجه گرفت که غذای بدست آمده از حیوانات شبیه سازی شده به اندازه غذای تولید شده متعارف سالم است. نظرات درخواست شده آژانس درباره این اسناد درطول یک دوره اکنون تا 3 مه 2007 بسط یافت، اما نظرات در هر زمان را خواهد پذیرفت. بدنبال مرور کامل تمام نظرات و هرگونه اطلاعات اضافی که ارائه می شود، این آژآنس می تواند اسناد ریسک نهایی را صادر کند یا تعیین کند که کار بیشتری لازم است. با این وجود، تا تصمیم نهایی اتخاذ شود، ممنوعیت داوطلبانه که FDA در 2001 برای محدود کردن غذای حاصل از حیوانات شبیه سازی شده از ورود فرآورده غذا در محل باقی خواهد ماند اجرا کرد.
یک مقاله منتشر شده در دسامبر 2006 توسط دانشمندان FDA در نشریه تریوژنولوژی اشاره می کند که حداقل برخی مقامات رسمی در آژانس معتقدند که اطلاعات کافی وجود تا نتیجه گرفته شود که محصولات غذای حاصل از کلون ها می توانند "بطور کلی بعنوان سالم" یا GRAS در نظر گرفته شوند. غذاهایی که GRAS پنداشته می شوند در معرض مرجع تجدید نظر ماقبل بازار FDA تحت قانون غذا، دارو و لوازم آرایشی فدرال (FD&C Act) نیستند و می تواند در فراورده غذا بدون هیچ گونه عمل تنظیمی یا هرگونه تاییدی معرفی شود. تعیین GRAS (که می تواند قانونا توسط شرکتهای خصوصی شخصی انجام شود) می تواند فشار قانونی بر ممنوعیت داوطلبانه اعمال کند، اگرچه تمام بیانیه های FDA تایید کرده اند که آژانس پیش بینی می کند این ممنوعیت باقی بماند.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
14
صفحه / 7 صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل ترجمه نشده
سوالی دارید؟