2,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
History of cloning humans and animal

تاریخچه شبیه سازی انسان و حیوان

 

Abstract 

In this paper an overview of the history of animal and human cloning is given, starting as early as the year 1885 and ending with events that have occurred within the last decade. The cloning of Dolly the sheep, being respectively the most famous cloning event, is a significant portion of the paper. The less publicized clones that eventually lead to Dolly are briefly reviewed to show the long path to Dolly’s birth. Human cloning, having only a few serious but still not reliable cases reported within the last decade, is also one of the main topics of this paper.

 

چکیده
در این مقاله مروری کلی از تاریخ شبیه سازی انسان و حیوان ارائه می شود، که از اوایل سال 1885 شروع و با رویدادهایی که در دهه گذشته رخ داده اند پایان می یابد. شبیه سازی دالی گوسفند، بترتیب مشهورترین رویداد شبیه سازی، بخش مهمی از این مقاله است. شبیه سازیهای کمتر مشهور که سرانجام منجر به دالی شدند بطور خلاصه مرور می شوند تا مسیر طولانی تا تولد دالی نشان داده شود. شبیه سازی انسان، که تنها نمونه های جدی معدود اما غیرقابل اطمینانی از آن در دهه گذشته گزارش شده است، نیز یکی از موضوعات اصلی این مقاله است.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
6
صفحه / 6 صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل ترجمه نشده
سوالی دارید؟