2,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
Exploring motivation for physical activity across the adult lifespan

انگیزه ورزش در بزرگسالان

 توضیح: این فایل، متنی ترجمه شده با موضوع انگیزه های ورزشی برای فعالیت جسمانی در افراد بزرگسال می باشد.
فایل انگلیسی آن را از کادر قرمزرنگ «دانلود فایل» بصورت رایگان دانلود کنید.

بخشی از متن ترجمه شده :
چکیده:
هدف: این پژوهش تفاوتها، و روابط میان مقررات انگیزشی و فعالیت جسمانی در سه گروه سنی مختلف (بزرگسالان جوان: 18-24 سال، بزرگسالان: 25-44، و میانسالان: 45-64 سال) را با استفاده از نظریه خودمختاری مورد بررسی قرار می دهد.
طرح: مطالعه مقطعی
روش ها: اطلاعات حاصل از 547 شرکت کننده که یک پرسشنامه خودگزارش را پر کردند مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: براساس تحلیل چند متغیری کوواریانس، مقررات انگیزشی و سطوح فعالیت جسمانی در گروههای سنی تفاوت می کرد. تحلیل های رگرسیون برای کنترل شاخص حجم بدن، جنسیت، سطح سواد و قومی انجام شدند. انگیزش خود به خود (متشکل از انگیزش ذاتی و مقررات شناخته شده) یک همبسته مثبت رفتار فعالیت جسمانی در هر گروه سنی بود. مقررات مداخله-ای یک همبسته مثبت معنادار رفتار فعالیت جسمانی بود، و مقررات خارجی همبسته منفی معنادار رفتار فعالیت جسمانی برای بزرگسالان جوان بود. این همبسته ها در الگوهای پیش بینی کننده¬ی رفتار فعالیت جسمانی برای بزرگسالان و میانسالان معنادار نبودند.
نتایج: یافته ها بر اهمیت توجه به سن هنگام بررسی انگیزه فعالیت جسمانی تاکید می کنند چون شدت ارتباط بین مقررات انگیزشی و رفتار فعالیت جسمانی در گروههای سنی فرق می کرد. شناسایی فاکتورهایی که بر انگیزش ذاتی و مقررات شناخته شده برای فعالیت جسمانی در هر بخش سنی تاثیر می گذارند برای ارائه مداخله ها برای افزایش رفتار فعالیت جسمانی در طول عمر ضروری است.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
7
صفحه / 14 صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل ترجمه نشده
سوالی دارید؟