2,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

کیفیت خدمات بانک کشاورزی بر میزان رضایتمندی مشتریان

این فایل شامل تحلیل های آماری است که درباره ی این موضوع انجام شده مواردی که در این فایل مشاهده می کنید:

فرضیه ها / توضیح پرسشنامه و حجم نمونه/ آمار توصیفی (میانه، میانگین، مد، انحراف استاندارد و ...) / آمار استنباطی (تحلیل فرضیه ها و تفسیر جدول ها)

 

جامعه آماری:

کل مشتریان بانک کشاورزی و نامحدود بوده است. در واقع جامعه آماری(N) این پژوهش تمام افرادی هستند که به نحوی از خدمات بانک کشاورزی استفاده می کنند.
نمونه آماری: 40 نفر که این 40 نفر به صورت تصادفی از بین مشتریان بانک کشاورزی انتخاب شده اند.

فرضیه: کیفیت خدمات بانک کشاورزی بر میزان رضایتمندی مشتریان تاثیر معنی داری دارد.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
7
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟