5,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

شناسایی عوامل موثر بر کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی

این فایل شامل تحلیل های آماری است که درباره ی این موضوع انجام شده مواردی که در این فایل مشاهده می کنید:

فرضیه ها / توضیح پرسشنامه و حجم نمونه/ آمار توصیفی (میانه، میانگین، مد، انحراف استاندارد و ...) / آمار استنباطی (تحلیل فرضیه ها و تفسیر جدول ها)

 

 

فرضیه ها:

  1. کیفیت فنی ستاده می تواند از مهمترین عامل تاثیر گذار بر کیفیت و خدمات سازمان تامین اجتماعی استان البرز باشد.
  2. کیفیت عملیاتی می تواند از مهمترین عامل تاثیر گذار بر کیفیت و خدمات سازمان تامین اجتماعی استان البرز باشد.
  3. تصویر ذهنی ارباب رجوع از شعبه می تواند یکی از عوامل تاثیر گذار بر کیفیت خدمات سازمان تامین اجتماعی استان البرز باشد.

حجم نمونه: 500 نفر

سن افراد در چهار طبقه مختلف دسته بندی شده است. 177 نفر از افراد کل نمونه 31 تا 40 سال سن دارند که 92 نفرشان زن و 85 نفرشان مرد هستند و مجموعا 35.4% از کل افراد نمونه را شامل می شوند. همچنین 67 نفر بالای 50 سال سن دارند که 13.4% از کل افراد نمونه را تشکیل می دهد و کمترین فراوانی را نسبت به سایر گروه ها به خود اختصاص داده است. فراوانی گروه های سنی 21 تا 30 سال و 41 تا 50 سال نیز در جدول زیر آمده است. این اطلاعات از یک گروه 500 نفری به دست آمده است که 192 نفر آنها زن و 308 نفر آنها مرد هستند....

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
16
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟