8,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
Total JIT (T-JIT) and its effects on supply chain and organizational operation

JIT و تأثیراتش بر کارآیی زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی

توضیح: این موضوع به صورت ترجمه شده در اختیار شما قرار می گیرد. ابتدا فایل اصلی مقاله را به صورت رایگان دانلود کنید اگر مقاله قابل قبول شما بود فایل ترجمه آن را خریداری کنید.

فهرست مطالب این مقاله ترجمه شده :

چکیده
1. مقدمه
2. بررسی پیشینه پژوهش
2.1) JIT کلی T-JIT):
2.2) اطلاعات JIT:
2.3) استراتژی زنجیره ی تأمین
2.4) کارآیی زنجیره ی تأمین
2.5) عملکرد سازمانی
4. سبک شناسی
4.1) جمع آوری داده
4.2) ارزیابی ساختارها
4.3) تحلیل آماری
5.) نتایج
5.2) فرآیند ارزیابی مقیاس
6. بحث و بررسی
7. نتیجه گیری

 

چکیده:
JIT کلی (T-JIT) به عنوان استراتژی زنجیره تأمین اجزای قبلاً ترکیب شده ی تولیدات JIT، خرید JIT، فروش JIT با افزودن اجزای جدید و مهم و اطلاعات JIT تعریف شدند. جالب و آگاهی دهنده است تا تأثیرات  این مفهوم گسترده را  بر کارآیی زنجیره ی تأمین و عملکرد سازمانی کشف کنیم. در اینجا به بررسی تأثیرات استراتژی T-JIT در مفهوم زنجیره ی تأمین و به تحلیل مدلی پرداختیم که در T-JITهمانند  ساختار اصلی استراتژی مدیریت زنجیره ی تأمین (SCMS) به عنوان پیشینه و کارآیی زنجیره ی تأمین (SCC) و عملکرد سازمانی به عنوان پیامد ، نقش دارند. داده های مدیران تولید جمع آوردی شده و مدل با استفاده از سبک شناسی طراحی برابر ساختاری ارزیابی شدند. نتایج مطالعات رابطه ی مهم و مثبت بین استراتژی مدیریت زنجیره ی تأمین و T-JIT، T-JIT و کارآیی زنجریه تأمین و کارآیی زنجیره تامین و عملکرد سازمانی را نشان می دهد. رابطه نظریه پردازی شده بین T-JIT و عملکرد سازمانی حمایت نشد. پس، این تحقیق بین اولین هایی بود که به بررسی تأثیرات T-JIT در محیط زنجیره ی تأمین پرداخت. نتایج این مطالعه از T-JIT به عنوان استراتژی زنجیره ی تأمین متغییر حمایت می کند که بر کارایی زنجیره ی تأمین کلی تأثیر داشته و در عملکرد سازمانی نقش دارند. به علاوه بر تعریف JIT سیستم کلی و یک مقیاس برای ارزیابی اش توسعه یافته است.
واژگان کلیدی :
JIT، JIT کلی، استراتژی مدیریت زنجیره ی تأمین، مهارت زنجیره ی تأمین و اطلاعات JIT.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
29
صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل ترجمه نشده
رشته مرتبط
آموزش زبان انگلیسی
سوالی دارید؟