5,000 تومان

مخاطب شناسی و تبلیغات

فهرست عناوین متن:
مقدمه    
طبقه بندی مخاطبان براساس کنترل مخزن اطلاعات و کنترل وقت و موضوع   
دسته خرسندی   
دو شکل اصلی تنوع مخاطبان براساس تمایز بین ناهمگنی و همگنی   
مخاطب سرسخت   
ابعاد کیفی مخاطبان   
معانی و مفاهیم متفاوت فعالیت مخاطبان   
تقسیم بندی مخاطب برمبنای درآمد   
دریافت مخاطبان و مبادله معنا   
استفاده اجتماعی از رسانه ها   
سه شکل اصلی از توزیع بین المللی رسانه ای   

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
11
صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل ترجمه نشده
رشته مرتبط
آموزش زبان انگلیسی
هنر
سوالی دارید؟