رایگان

مالیات بر ارزش افزوده و آثار استقرار آن در ایران

عناوین مهم این مقاله:

چكيده

مقدمه

تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در جهان

تاريخچه ماليات بر ارزش افزوده در ايران

مفهوم مالیات بر ارزش افزوده

مقايسه سه نوع ماليات بر ارزش افزوده

انواع ماليات بر ارزش افزوده

روشهاي محاسبه و اجراي ماليات بر ارزش افزوده

پیش شرط های اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران

نتیجه گیری

منابع

چكيده مقاله 

دراكثر كشورها،اخذ ماليات يكي از مهمترين و باثبات ترين منابع كسب درآمد براي دولتها مي باشد . دربين انواع مالياتهاي موجود نيز يكي از بهترين روشهاي اخذ ماليات ، ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.ماليات بر ارزش افزوده يك نوع ماليات چند مرحله اي است كه در مراحل مختلف زنجيره واردات، توليد و توزيع براساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي توليد شده يا خدمات ارائه شده در هرمرحله اخذ مي گردد. درحال حاضر حدود 150 كشور جهان ازاين روش مالياتي استفاده مي نمايندكه نرخهاي آن بين 3 الي 25 درصد دركشورهاي مختلف ، نوسان دارد.عمده ترين مزاياي آن شفاف سازي معاملات اقتصادي ، گسترش پايه هاي مالياتي بر اساس مصرف ، افزايش درآمدهاي مالياتي قابل اتكا براي دولت ، توسعه عدالت مالياتي ، متكي بر خوداظهاري و... مي باشد . عمده ترين معايب آن نيز مربوط به آثاراحتمالي تورمي است.ماليات بر ارزش افزوده قدمتي بيش از 60 سال دارد.اما تصويب قانون ماليات برارزش افزوده دركشور ما يك پروسه طولاني را از سال 1366 لغايت 1387 طي نموده است و درنهايت در تيرماه 1387 جهت اجرا ابلاغ گرديد . نحوه محاسبه ماليات برارزش افزوده در مواد 14،15،16و17 قانون ماليات برارزش افزوده بيان شده است. دراين مقاله مفهوم ماليات برارزش افزوده بيان گرديده است . ابتدا تاريخچه آن در جهان و ايران ، سپس تعاريف ، مزايا و معايب آن و دلايل توقف آن درايران و درنهايت نتيجه گيري و پيشنهادات مربوط به برطرف نمودن دلايل توقف بيان گرديده است.

واژه هاي كليدي : ارزش افزوده ، ماليات برارزش افزوده ، ماليات بر ارزش افزوده مصرف، روش تجمعي ، روش تفريقي.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
10
صفحه
فرمت فایل
فایل word
فایل مقاله
سوالی دارید؟