رایگان

خودشناسی و تقرب به خدا

فرستادگان خدا تنها به دعوت و وعد و وعید اکتفا نکردند، بلکه نمونه هایی از آثار ارتباط با عالم ربوبی و منبع بی نهایت علم و قدرت را به اذن پروردگارشان نشان دادند تا همگان بفهمند که تنها راه کسب علم و قدرت، توسل به اسباب محدود مادی نیست و استفاده از علوم الهی و قدرت های فوق طبیعی برای بشر امکان پذیر است.

ساده ترین راهی که برای اعتقاد به امکان ارتباط با عالم قدس و بارگاه ربوبی وجود دارد، همان راهی است که پروردگار متعال به وسیلة فرستادگان خویش به عموم مردم نشان داده و بدین وسیله، نهایت منت را بر بندگان خویش نهاده و حجت را بر ایشان تمام کرده است:
«لِئَلاّ یَکُونَ لِلنّاسِ عَلَی اللهِ حُجَّةٌ بَعدَ الرُّسُلِ.»
تا مردم بعد از پیامبران حجتی بر خدا نداشته باشند.
پیامبران الهی بدون استثنا، مردم را به تقرب به سوی پروردگار و ارتباط با سرچشمة علم و قدرت بی نهایت دعوت کرده اند، و رسیدن به نعمت های جاودانی و لذت های بی نهایت را و نیز هر چه را بخواهند.....

فهرست مطالب:

نقطة اوج امیال و غایت آمال
آیا ارضای کامل امیال فطری امکان پذیر است؟
قرب خدا
راه قرب
رابطة میان علم و ایمان و عمل
تدبیر اراده

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
26
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟