رایگان

تحقیق میدانی با موضوع محیط زیست انسانی

فهرست مطالب:
•    مقدمه
•    سه مشکل محیط زیست انسانی
•    اندازه گیری روند و ارتباطات محیط زیست انسانی
•    تشخیص مرزها و دسته ها
•    مقیاس و آزمایش تاثیرات انسانی
•    نتیجه و یافته های پژوهش 


اصطلاحات کلیدی: اکولوژی (بوم شناسی) فرهنگی -امر معاش -بیابان زدایی-دانش محلی (بومی)-درک از محیط زیست -اکولوژی سیاسی -ابعاد انسانی تغییر جهانی-تایید و تشخیص سریع وابسته به اکولوژی-جغرافیای محیط زیست انسانی

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
10
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟