6,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
ارزیابی اقتصادی احداث سدهای زنجیره ای رودخانه کارون (پروپوزال) قسمتی از متن بیان مسأله: احداث سد و ذخیره آب و استفاده از آن در مواقع نیاز، ...

پروپوزال عمران - ارزیابی سد

ارزیابی اقتصادی احداث سدهای زنجیره ای رودخانه کارون
(پروپوزال)

قسمتی از متن بیان مسأله:
احداث سد و ذخیره آب و استفاده از آن در مواقع نیاز، یکی از راهکارهای کمک به بهینه شدن اوضاع اقتصادی در کشور می باشد. به طور کلی سد به عنوان جزیی از مدیریت منابع آب یکی از مهمترین سازه هایی است که در تنظیم جریان هاي سطحی به ویژه در مناطقی که داراي توزیع نامناسب مکانی و زمانی بارش باشد، نقش عمده اي ایفا می کند. سدها به عنوان یکی از فعالیت هاي عمرانی داراي اثرات مثبت و منفی در نواحی پیرامونی خود می باشند(هانت ،1385). از جمله اثرات مثبت آنها، کنترل رژیم جریان در نتیجه جلوگیري از وقوع سیلاب، تامین آب براي شرب، کشاورزي، صنعت و خدمات از طریق ذخیره آب و تولید انرژي برقابی عنوان کرد. در عین حال اثرات منفی در ابعاد مختلف زیست محیطی و اجتماعی- اقتصادي در پیرامون برجاي می گذارند (ویلیامز،1383). این اثرگذاري می تواند از ابعاد اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی، کالبدي و خدماتی مطرح شود......

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
12
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
مهندسی عمران
سوالی دارید؟