14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

ویژگی های شخصیتی و رضایت زناشویی در زنان و مردان

فهرست مطالب


فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه

بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
مفاهیم اساسی
آرمان رومانتیک
بررسی عوامل شخصیتی موثر در سازگاری زناشویی
تاریخچه ازدواج
تعریف ازدواج
انواع ازدواج
ازدواج رضایت بخش پایدار
ازدواج رضایت بخش ناپایدار
ازدواج نارضایت بخش پایدار
ازدواج نارضایت بخش پایدار
دلایل اصلی برای ازدواج چیست؟
اختلافات کل ازدواج
عوامل موثر در ازدواج

اهمیت ازدواج در اسلام
نقد تئوری نیازهای مکمل
پیشینه مطالعات تحقیقی داخلی
پیشینه مطالعات تحقیقی خارجی
فصل سوم: روش تحقیق
جمعیت آماری
روش نمونه گیری
آزمودنی ها
طرح پژوهش
ابزار اندازه گیری
روش جمع آوری اطلاعات و روشهای آماری
بررسی و تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
آمار توصیفی

آمار استنباطی
فصل پنجم: خلاصه و نتیجه گیری
منابع
پرسشنامه

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل اصلی رضایت زناشوئي یا عدم رضایت زناشوئي را در بین گروه هاي خانواده ي شناسایی است و همچنین سنجش ارتباط این عوامل (رضایت یا عدم رضایت زناشوئي) با عواملی مانند جنسیت، اعتياد، مدرک تحصیلی، سابقه تدریس و درآمد این افراد. 100 نفر به عنوان نمونه آماری جهت اجرای آزمون رضایت زناشویی اینریچ انتخاب شدند. نتایج یافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی معلمان زن و مرد درمقطع ابتدائی رابطه معنی داری وجوددارد. فرضیه اول که عبارت بود از آموزگاران نسبت به شغلشان رضایت دارند تائید می گردد و مورد قبول واقع می شود. فرضیه دوم که عبارت بود از رضایت شغلی آموزگاران زن نسبت به مرد بیشتر است تایید می گردد و فرضیه سوم و چهارم که رضایت شغلی آموزگاران مرد نسبت به زن بیشتر است و رضایت شغلی آموزگاران مرد وزن با هم تفاوتی ندارد رد می گردد و تائید نمی شود.
واژگان کلیدی: رضایت زناشویی، خانواده، رضایت شغلی، ویژگی های شخصیتی

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
135
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟