10,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

بررسی رابطه بین ضریب هوشی و خلاقیت کودکان پایه سوم ابتدایی

 توضیح: فایل های «اصول و روش تحقیق» همان تحقیق درس اصول و روش (پروپوزال یا سه فصل اول پایان نامه) هستند.

 

فهرست مطالب:

مقدمه   
بیان مسأله   
اهمیت و ضرورت مسأله   
اهداف تحقیق   
فرضیه های تحقیق   
تعاریف و اصطلاحات   

ادبیات نظری تحقیق   
خلاقیت و یادگیری در کودکان   
ویژگی های تفکر خلاق  
خصوصیات شخص خلاق  
خانواده و خلاقیت   
زمان طلايي آموزش خلاقيت به کودکان   
مدرسه و خلاقیت کودکان   
ادبیات پژوهشی   
روش پژوهش   
جامعه آماری   
نمونه آماری   
روش نمونه گیری   
ابزارهای گردآوری اطلاعات   
روایی و پایایی   
شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات  
فهرست منابع    

 

خلاصه پژوهش :
هدف کلی این تحقیق تعیین رابطه بین ضریب هوشی و خلاقیت در دانش آموزان پایه ی سوم ابتدایی می باشد. روشی که به منظور اجرای این پژوهش در نظر گرفته شده است روش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.  در این تحقیق جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی پایه ی سوم مدرسه شاهد شهیدان علافی ها است.  به منظور اجرای این تحقیق تعداد 30 دانش آموز پسر انتخاب شدند.  نمونه های تحقیق به روش تصادفی برگزیده شدند. در این تحقیق دو ابزار مورد استفاده قرار گرفت که شامل:  الف) آزمون هوش ریون  ب) آزمون خلاقیت عابدی. در این تحقیق درصد هوشبهر کودکان از طریق آزمون مشخص شده است، همچنین میزان خلاق بودنشان نیز از طریق آزمون خلاقیت سنجیده شده است. نمرات به دست آمده توسط روش های آماری مورد بررسی قرار خواهند گرفت. میانه، میانگین و مد هر گروه از نمرات به دست خواهد آمد و دیگر تحلیل های آماری به منظور رسیدن به نتیجه انجام خواهد شد. در صورت لزوم از نرم افزار آمار استفاده خواهد شد.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
30
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟