10,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

سيستم حسابداري حقوق و دستمزد شركت بسته بندي پاژ پارس

فهرست مطالب این پروژه:

فصل اول    كليات
اهميت تحقيق
هدف از تحقيق
محدوديتهاي تحقيق   
اهميت و ضرورت موضوع  
فصل دوم    بخش نظري
تاريخچه  
1ـ1ـ اهميت شناخت قوانين و مقررات
2ـ1 كارگر چه كسي است؟
3ـ1 كارفرما چه كسي است؟
4ـ1 كارگاه چه محلي است؟
5ـ1 قرارداد كار چيست؟
6ـ1 تعليق قرارداد كار چيست؟
7ـ1 جبران خسارت و پرداخت مزاياي پايان كار
8ـ1 خاتمه قراردادكار
9ـ1 جرائم و مجازاتها
10ـ1 مستمري بازنشستگان و تعيين سن بازنشستگي
12ـ غرامت دستمزد ايام بيماري
1ـ12ـ1ـ شرايط دريافت غرامت دستمزد در ايام بيماري
2ـ12ـ 1 ـ نحوه محاسبه ميزان غرامت دستمزد ايام
بيماري
13ـ1ـ كمك هزينه بارداري و مرخصي زايمان
14ـ1 مقرري بيكاري
1ـ14ـ1 مدت پرداخت مقرري بيمه بيكاري
15ـ كمك هزينه ازدواج
1ـ15ـ1 شرايط پرداخت كمك هزينه ازدواج
حسابداري حقوق و دستمزد
12 حقوق و مزاياي مستمر و غيرمستمر
2ـ2 مزد يا حقوق چيست؟
3ـ2 مدت كار و مدت اضافه كاري چيست؟
4ـ2 نوبت كاري
5ـ2 شب كاري
6ـ2 حق اولاد
7ـ2 حق خواربار و مسكن
8ـ2ـ مأموريت
102تعطيلات و مرخصي ها
92 اياب و ذهاب و كمكهاي غيرنقدي
11ـ2 عبدي و پاداش پايان سال
122 كسور قانوني چيست؟
1ـ12ـ2ـ ماليات
2ـ12ـ2ـ حق بيمه هاي اجتماعي
1ـ2ـ12ـ2ـ دفترچه‌ي بيمه
2ـ2ـ12ـ2ـ مستمري بازنشستگان
3ـ2ـ12ـ2ـ انواع بيمه
13ـ2ـ صورت دستمزد (حقوق و مزايا) چيست؟
14ـ2ـ نحوه‌ي تنظيم فرم بيمه
15ـ2 جريمه ديركرد كسور قانوني
16ـ2 نحوه محاسبه ماليات حقوق بر اساس جدول
مالياتي
172 كسور توافقي چيست؟
نحوه‌ي پرداخت حقوق و دستمزد
1ـ3ـ قسمت هاي مختلف يك كارگاه يا شركت
113 قسمت كارگزيني
2ـ1ـ3 قسمت زمان سنجي
3ـ1ـ3ـ قسمت ثبت اوقات كار
4ـ1ـ3 قسمت برنامه‌ريزي
2ـ3 دفاتر روزنامه، كل و معين چيست؟
1ـ2ـ3 دفتر روزنامه
2ـ2ـ3 دفتر كل
3ـ2ـ3 دفتر معين
فصل سوم    روش تحقيق
 ليست حقوق چگونه تنظيم مي شود؟
 روش ثبت ليست حقوق در دفاتر روزنامه و كل
ثبت هزينه حقوق در حسابها
فصل چهارم‌   نتيجه گيري
نتيجه گيري و پيشنهادات

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
53
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
اقتصاد و حسابداری
سوالی دارید؟