30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان:مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق ...

مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

عنوان:مبانی مسؤولیت حقوقی پیش قرارداد در فقه امامیه، حقوق ایران با مطالعه تطبیقی حقوق انگلستان

این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است

فهرست مطالب:
فصل اول
 توافق های پیش قراردادی واصول حاکم بر دوره پیش قرارداد
 اصل آزادی قراردادی در دوره پیش قرارداد
مبنا و مشروعیت اصل آزادی در دوره پیش قراردادی
 اصل حسن نیت در حقوق ایران
 آثار حسن نیت در دوره پیش قراردادی
فصل سوم:
مبانی مسؤولیت پیش قراردادی
مبانی مسؤولیت در حقوق انگلیس و ایران
نظریه دارا شدن بدون جهت یا ناعادلانه
 قاعده تسبیب
 شرط بنایی
قاعده لاضرر
منابع

بخشی ازمتن:
شروط از نظر فقهی به شرط ضمن عقد، شرط بنایی و شرط ابتدایی تقسیم می شوند. شروطی که ضمن عقد گنجانده می شود، شروط ضمن عقد می نامند. محقق کرکی در این خصوص بیان می دارد که بدون تردید تمام شروط واجد شرایط صحت یعنی شروط غیر منافی با مقتضای عقد و شروطی که در کتاب و سنت دلیلی بر منع آنها وارد نشده نگردیده جایز است(محقق داماد،1387). علاوه بر این عموم حدیث المؤمنون عند شروطهم شامل آن می شود. قانون مدنی ایران فصل چهارم را به " در بیان شرایطی که در ضمن عقد می شود" اختصاص داده است.
شروط مستقل یا تعهد ابتدایی، شروطی هستند که در عقد گنجانده نشده و عقد مبتنی بر آنها نیست، بلکه مجرد تعهد و الزام و التزام یک طرف در مقابل دیگری است. در فقه امامیه از دیدگاه بیشتر فقیهان، تعهدات مستقل، شروط ابتدایی تلقی شده و تعهدی را برای شخص ایجاد نمی کند. با این حال برخی معتقدند "التزامات غیر تبعی" مصداق عرفی شرط قرار می گیرند و مشمول ادله وجوب وفا به شرط هستند و دلیلی بر تخصیص عمومات وجود ندارد(شکاری، 1377).

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
180
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟