30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان:مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل ...

مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

عنوان:مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است

فهرست مطالب:
فصل اول:
مفهوم کودک و نوجوان
کودکان و نوجوانان در معرض خطر
دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان
مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان
فصل دوم:
اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی
اصول مشترک
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
اصل تناسب جرایم و مجازات
اصل فردی کردن مجازات ها
اصول اختصاصی
اصل تأمین منافع عالیه کودک
فصل سوم:
 راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان
منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه
اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان
پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن
مراقبت بعد از خروج
منابع

بخشی ازمتن:
در مواردی که جرم ارتکابی توسط نوجوان سنگین است و اقدام به آن حالت خطرناک او را آشکار می کند، نیاز به نگهداری کودک در مؤسساتی همچون کانونهای اصلاح و تربیت، ممکن است احساس شود. با صدور این حکم و ارجاع نوجوان به کانون، نهاد آزادی مشروط می تواند حسب مورد کمک شایان توجهی به کوتاهتر شدن مدت حضور کودک در مؤسسه بمنظور اجتناب از برچسب خوردن او و دیگر پیامدهای منفی دور شدن از اجتماع، نماید.
قاعده بیست و هشتم مقررات پکن با عنوان «توسل مکرر و پیش از موعد به آزادی مشروط» به بیان اهمیت همین مطلب اختصاص یافته است

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
145
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟