30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان:حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی از منظر امام خمینی این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است فهرست مطالب: فصل اول ...

حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی از منظر امام خمینی

عنوان:حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی از منظر امام خمینی

این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است

فهرست مطالب:
فصل اول
کلیات: تعاریف، مفاهیم
انواع شهروند و تاریخچه
مفهوم حقوق شهروندی و مولفه های آن
مولفه های حقوق شهروندی
نگاهی به تاریخچه حقوق شهروندی
حقوق شهروندی در غرب
يونان و رم باستان
حقوق شهروندی در اسلامابعاد حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(ره)
حقوق مدنی  شهروندان از دیدگاه امام خمینی(ره)
 حقوق شهروندي در ايران
فصل دوم
بررسی ابعاد حقوق شهروندی
از دیدگاه امام خمینی(ره
حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(ره)
تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)
بررسی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره)
حقوق بشر از منظر امام خمینی(ره) و ارتباط آن با حقوق
فصل سوم
تعهدات مدنی و تکالیف شهروندی
در اندیشه امام خمینی(ره)
تعهدات مدنی تکالیف مدنی شهروندان از دیدگاه امام خمینی(ره)
مفهوم تعهد
 ضرورت تمایز بین تعهد مدنی در حقوق عمومی و حقوق خصوصی
تکالیف شهروندی از دیدگاه امام خمینی(ره
تکالیف سیاسی شهروندان از دیدگاه امام خمینی(ره)
تکالیف فرهنگی شهروندان از دیدگاه امام خمینی(ره)


بخشی ازمتن:
شهروندی یکی از مفاهیم سیاسی است که در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) جایگاه مهمی دارد. «شهروندی دنیای مدرن غالبا با شهروند فرد محور پیوند خورده است. بر خلاف تفکر غربی، شهروندی در سنت اسلامی با پیوندهای اجتماعی امت اسلامی تقویت شده است. از این جهت، شهروندی در تفکر اسلامی با بعد جمعی حیات آدمی پیوند خورده و در نتیجه طبق تعالیم اسلامی فرد مسلمان تعهد جدی در جامعه و امت اسلامی دارد. چنین خصلتی سبب شده است که شهروندی و  عضویت در جامعه اسلامی از سنخ شهروندی های عمیق و متعهدانه باشد. اما به رغم تعهدات جمعی فرد مسلمان، در سنت اسلامی، او از حقوق و امتیازات شهروندی نیز برخوردار است. کلیاتی از حقوق شهروندی در سنت اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. در اندیشه امام خمینی(ره) که در بستر اندیشه اسلامی  شکل گرفته است، شهروندی متعهدانه اسلامی، با حقوق شهروندی خاصی همراه گشته است. چنین حقوقی مبتنی بر کرامت انسانی بوده و مانع از شکستن حرمت وی می شود. البته بر خلاف الگوی شهروندی در سنت فرد گرایی لیبرال، فرد مسلمان این حقوق را با تعهدات اجتماعی همراه ساخته است. از این جهت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) الگوی شهروندی را می توان از گونه الگوهای شهروندی فعال و متعهدانه تعریف و طبقه بندی نمود که هدف اصلی آن زمینه سازی سعادت انسانی و نیل وی به مقام کریم قرب الهی است. از این جهت شهروندی، تعهد اجتماعی و کرامت ابعاد مختلفی از حقوق افراد را در جامعه اسلامی رقم می زند ».

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
140
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟