30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان:حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است ...

حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي

عنوان:حقوق فرهنگي و اجتماعي ناشي از حضانت در حقوق ايران و اسناد بين المللي

این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است

فهرست مطالب:
فصل اول: کلياتي در باب مفاهيم بنيادين
تعاريف و مفاهيم
حق بودن يا حق داشتن   
حقوق فرهنگي   
حقوق اجتماعي  
 پيشينه حقوق کودک
 آثار و مزاياي حقوق فرهنگي و اجتماعي کودک   جايگاه حقوق کودک در نظام حقوقي
جايگاه حقوق کودک از نگاه قرآن   
جايگاه حقوق کودک در ايران   
 جايگاه حقوق کودک در اسناد بين المللي 
فصل دوم: حقوق فرهنگي ناشي از حضانت
حق آموزش و پرورش  
حق آزادي و شرکت در مجامع و اجتماعات   
فصل سوم: حقوق اجتماعي ناشي از حضانت
حق تکريم شخصيتي   
حق داشتن هويت   
حق تکريم شخصيتي   
 شرايط مناسب زندگي کودک   
حق بهداشت   
أمين اجتماعي  
کار اجباري کودک   
ممنوعيت
منابع

بخشی ازمتن:
فرهنگ در مفهوم دوم به عنوان " ابتکار" در نظر گرفته شده است. در اين مفهوم فرهنگ لزوماً به عنوان سرمايه فرهنگي جمع شده يا موجود نميباشد. بلکه بشريت به عنوان فرآيند خلاقيت علمي و نظري مطرح است. بر طبق اين مفهوم در هر جامعهاي افراد خاصي وجود دارند که به توليد فرهنگ ميپردازند. براي هر فرد فرهنگ، تعريف متفاوتي دارد و يک عامل مهم است. لذا با تعاريف متفاوتي از فرهنگ رو به رو هستيم. دليل ديگري که ورود به بحث فرهنگ را دچار مشکل ميکند، ناشي از حساسيت دولتها به اين مسئله ميباشد. زيرا پايه حکومت دولتها بر سلطه فرهنگي استوار است، لذا هر گاه درباره ارتباط فرهنگ و حقوق صحبت شود، دولتها با چالش رو به رو ميشوند.
با تعاريفي که از فرهنگ به عمل آمد به نظر مي رسد که فرهنگ مجموعهاي از خرد و ادب و هنر و اعتقادات و آداب و رسوم و به طور کلي کردارها و رويههاي اجتماعي است، که آثار باستاني يک ملت را ميگويند. که تحت تأثير عوامل مختلف شکل گرفته و ضمن معرفي هويت يک جامعه، به آينده انتقال پيدا خواهد کرد.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
105
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟