30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان: بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است فهرست ...

بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

عنوان: بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است

فهرست مطالب:
فصل اول: تبیین مفاهیم و سیاست جنایی اسلام در مورد جرایم حدی
 تبیین مفاهیم
 سیاست جنایی
مفهوم جرم انگاری
 مفهوم مبنای حقوق و تفاوت آن با منبع حقوق
لزامات سیاست جنایی اسلام در حوزه جرم انگاری جرایم حدی
مفهوم سیاست جنایی اسلام
سیاست جنایی اسلام در قبال جرایم حدی
فصل دوم: مبانی فقهی افساد فی الارض
مستندات و دلایل موافقان ثنویت دو عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض
مستندات و دلایل قائلین به جرم انگاری «افساد فی الارض»
 مستندات و دلایل مخالفان جرم انگاری «افساد فی الارض»    
 مستندات مدافعان جرم انگاری افساد فی الارض در زمینه روایات
 بررسی دیدگاههای مجازات مفسد
بررسی انتقادی سیاست جنایی تقنینی افساد فی الارض
 جهت گیری سیاست جنایی تقنینی جرم «افساد فی الارض»
رویکرد قوانین خاص جزایی در مورد جرم «افساد فی الارض»
 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری
عنصر قانونی جرم «افساد فی الارض»
 مجازات قانونی «افساد فی الارض»
مبانی، اصول و معیارهای جرم انگاری
بایدها و نبایدهای جرم انگاری
 منابع و مأخذ

بخشی ازمتن:
جرم انگاری فرایندی است که بر اساس آن قانونگذار از طریق تصویب قوانین، اعمالی را جهت حفظ ارزشهای اجتماعی و نظم عمومی و یا جهات دیگر، جرم قلمداد می نماید.
جرم انگاری فرایندی است حقوقی وگزینشی که طی آن قانونگذار یک کشور، رفتاری را با توجیه مبنای خاص مثلا ارزشهای اجتماعی ، نظم عمومی یا مبانی اخلاقی و مذهبی و... جرم تلقی کرده و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین می کند. در این فرایند باورها و رفتارها به وسیله ی جرم وکیفر از طریق قانونگذاری یا آراء قضایی تغییر شکل می یابند.
بنابرین جرم انگاری فرایندی  است؛ چرا که تصویب عنوانی مجرمانه نیازمند مشورت و ملاحظات بسیاری از جنبه های فردی و اجتماعی است. گزینشی است؛ زیرا دولت از میان رفتارهای ناقض هنجارهای پذیرفته شده یا اخلال کننده در زندگی فردی و اجتماعی، برخی را در دایره کیفری قرار می دهند نه همه را، پایه این گزینش گری، مبانی و اصولی است که برای مداخله دولت وجود دارد.
جرم انگاری را به تعبیری می توان نوعی«محروم سازی» دانست. جرم انگاری یکی از ابزارهایی است که در صورت به کارگیری آن افراد از حقوق اجتماعی خود محروم می شوند. بدین علت تمرکز جوامع لیبرال بر روی این بخش مهم حقوق کیفری به طور خاص بوده است. جرم انگاری نه تنها باعث پیدایش رشته های بزرگتری از جرائم می شود، بلکه بدین وسیله ما بخشهای وسیع تری از مجرمان بالقوه را نیز وارد اجتماع کرده ایم. بنابرین حفظ حقوق و آزادی های افراد، تامین منافع جامعه دو روی یک سکه در فرایند جرم انگاری است که بی توجهی به آن، فرایند جرم انگاری را محکوم به شکست می گرداند. رسالت اصلی حقوق جزا در درجه اول آن است که تعیین کند چه رفتاری باید در قلمروش قرار گیرد و کدام رفتار به حوزه های ملایم تر جامعه واگذار شود. اگرچه واضح است که اعمال و رفتارهای خاص به میزان زیادی مورد تقبیح و نکوهش قرار گرفته اند و این مسئله  فراتر از زمان و مکان و فرهنگ است، اما بسیاری از مصادیق هایی که به عنوان غیر قانونی از آنها یاد می شود متاثر از واکنشهای اجتماع هستند، تمام اعمال آسیب زننده الزاما به عنوان جرم تعریف نشده اند و تمام جرایم الزاما آسیب زننده نیستنند.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
135
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟