30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان:بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی این موضوع در سطح کارشناسی ارشد ...

بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

عنوان:بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی
در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی

این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است

فهرست مطالب
فصـل اول: بیمه شده
مفهوم بیمه شده از جهت اصلی یا تبعی بودن
 بیمه شده اصلی
مفهوم بیمه شده از جهت شمول قانون کار
بیمه شده غیر مشمول قانون کار
 بیمه شده اختیاری
فصـل دوم: کار فرم
کارفرمایان مشمول قانون کار
کارفرمایان غیرمشمول قانون کار
فصـل سوم: کارگر
کارگران مشمول قانون کار
کارگران غیر مشمول قانون کار
فصـل چهارم: کارگاه
 کارگاه های مشمول قانون کار
 کارگاههای غیر مشمول قانون کار
فصـل پنجم: دولت
دولت در عرصه حقوق بین الملل
فصـل ششم: اصل امنیت حقوقی
مبانی اصل امنیت حقوقی
 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها
 اصل احترام به حقوق، امتیازات و اختیارات مکتسبه
بخش دوم: تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی
نحوه اقدام کارفرمایان درخصوص اعلام اشتغال بیمه شده و ارائه لیست بیمهای کارکنان خود به سازمان تأمین اجتماعی    
 اعلام اشتغال کارگر و خروج وی از کارگاه    
فصـل اول: تکالیف کارفرما به بیمه نمودن کارکنان خود نزد سازمان تأمین اجتماعی     الزام کارفرمایان مشمول قانون کار به بیمه نمودن کارگران خود نزد سازمان تأمین اجتماعی
فصـل دوم: تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه کارکنان و کارآموزان خود
 کارفرما به عنوان مسئول پرداخت حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی
 تکلیف سازمان تأمین اجتماعی در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما
 الزام کارفرما به پرداخت جریمه بابت عدم پرداخت حق بیمه
فصـل سوم: تکلیف کارفرما به انجام معاینات پزشکی کارکنان در بدو استخدام
تکلیف کارفرما در ترتیب دادن معاینات پزشکی بدو استخدام
تعلل کارفرما در معاینات پزشکی بدو استخدام
فصـل چهارم: الزام کارفرما به اعمال خدمات بهداشتی در محیط کار و معاینات دوره ای کارکنان
 الزامات کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی درخصوص انجام خدمات بهداشتی مربوط به محیط کار
 الزام به معاینه پزشکی سالیانه بیمه شدگان در محیط کار با مواد زیان آور
فصـل پنجم: الزام کارفرما به انجام اقدامات اولیه جهت جلوگیری از تشدید وضع بیمه شده حادثه دیده    98
 ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مقرر در ماده 65 قانون تأمین اجتماعی
اعلام وقوع حادثه و وضعیت بیمه شده حادثه دیده به سازمان تأمین اجتماعی
فصـل ششم: الزام کارفرما به همکاری با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی
مقررات تجویز کننده بازرسی از کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی
فصـل هفتم: الزام کارفرمایان به پرداخت کمک هزینه عائله مندی
 شرایط بیمه شده جهت برخورداری از کمک عائله مندی
 شرط ازکارافتاده بودن فرزند جهت برخورداری از کمک عائله مندی
فصـل هشتم: الزام کارفرمایان به اخذ مفاصاحساب از سازمان تأمین اجتماعی به هنگام هرگونه نقل و انتقال کارگاه
ماهیت مؤسسات و کارگاه های مشمول ماده 37 قانون تأمین اجتماعی
مسئولیت انتقال دهنده و انتقال گیرنده نسبت به پرداخت بدهی های معوق حق بیمه و متفرعات آن
فصل نهم: الزام کارفرمایان مقاطعه کار به پرداخت حق بیمه در قراردادهای پیمانکاری
تکلیف کارفرما به نگهداشتن 5% بهای کل کار و قسط آخر قرارداد
فصل دهم: الزام کارفرما به پرداخت خسارت در صورتی که وقوع حادثه یا بروز بیماری ناشی از تقصیر وی باش
فصل چهارم: حق کارفرما در استفاده از حمایت تأمین اجتماعی
 میزان حق بیمه ای که کارفرمایان مشمول تبصره 5 ماده 4 قانون تأمین اجتماعی  می باید پرداخت کنند    
فصل پنجم: حق کارفرما در بازنشسته نمودن اجباری کارکنان خود و استفاده از نیروی کار جدید    
    
بخشی ازمتن:
بيمه قاليبافان نيز يكي ديگر از انواع بيمه‌هاي اختياري است كه مستند قانوني آن «قانون بيمه بازنشستگي، فوت و ازكارافتادگي بافندگان قالي، قاليچه، گليم و زيلو مصوب 11/9/1376» مي‌باشد. اين نوع بيمه جهت حمايت از قاليبافان خانگي برقرار شده است. قانونگذار به موجب قانون مزبور به قاليبافان خانگي فاقد كارفرما اين اختيار را داده كه در صورت تمايل اقدام به بيمه نمودن خود جهت برخورداري از حمايتهاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت نمايند و براي همين امر هم ميزان حق‌بيمة كمتر از ساير موارد پيش بيني نموده است (14%) كه بيمه شده و دولت (7% سهم دولت و 7% سهم مشمول) آن را پرداخت مي‌نمايند. البته، اين قانون نيز به قاليبافان خانگي اختيار داده كه درخواست برقراري قرارداد بيمه نمايند و در صورت درخواست و وجود شرايط لازم، به موجب ماده واحده مزبور سازمان مكلف است با استفاده از مقررات عام قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن آنها اقدام لازم به عمل آورد. بنابراين، استفاده از مزاياي اين نوع بيمه، به صورت اختياري و مشروط به ارايه تقاضاي كتبي، تنظيم قرارداد با سازمان و پرداخت حق بيمه مقرر از تاريخ انعقاد قرارداد است. در اين نوع بيمه، نيز نيازي به حداقل سابقه پرداخت حق بيمه توسط بيمه‌شده نمي‌باشد. البته، درخصوص سن بيمه شدگان، به موجب تبصره 2 ماده واحده فوق الذكر، حداكثر سن براي متقاضيان 50 سال تمام است و متقاضياني كه بيش از پنجاه سال سن دارند مي‌توانند درخواست انعقاد قرارداد نمايند ولي حق بيمه مازاد بر پنجاه سالگي توسط دولت و ذينفع مي‌بايست پرداخت گردد.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
182
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟