30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان:قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه فصل دوم: ...

قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا

عنوان:قصد تبعی ( غیر مستقیم ) در حقوق جزا
این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است
فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: تبیین مفهوم عمد و انواع آن
گفتار اول: مفهوم و جایگاه قصد مجرمانه در نظریه‌ی عمومی جرم
مبحث اول: مفهوم قصد
مبحث دوم: جایگاه قصد مجرمانه در نظریه‌ی عمومی جرم
مبحث سوم موقعیت و جایگاه قصد مجرمانه براساس نظریه‌ی
گفتار دوم: دیرینه نظریه‌ی قصد مجرمانه
مبحث اول: پذیرش قصد مجرمانه در قوانین
مبحث دوم:  دیرینه‌ی قصد تبعی  
مبحث اول: آگاهی(علم)
مبحث دوم: اراده
مبحث سوم: انگیزه
گفتار چهارم: انواع قصد مجرمانه
فصل سوم: مبانی قصد تبعی
گفتار اول: مبانی نظری قصد تبعی
مبحث اول: نظریه‌ی احتمالمبحث سوم: انگیزه و قصد تبعی
مبحث دوم: نظریه قبول یا رضایت
مبحث سوم: نظریه" آزمون شکست
گفتار سوم: ادله فقهی ـ حقوقی
فصل چهارم: ارکان و قلمرو قصد تبعی
گفتار اول: عناصر قصد مجرمانه و تحقق آنها در قصد تبعی
مبحث دوم: نظریه‌ی آگاهی
مبحث دوم: ضرورت وجود آگاهی
مبحث سوم: التفات نسبت به آگاهی
گفتار سوم: قلمرو قصد تبعی
مبحث اول:قصد غیر مستقیم در جرایم بر حسب لزوم یا عدم لزوم نتیجه
مبحث اول: اثبات قصد مستقیم
مبحث دوم: اثبات قصد تبعی
نتیجه گیری
منابع
بخشی ازمتن:
نتیجه گیری ای که از تحقیق حاضر حاصل شده است را می‌توان به نحو ذیل بیان کرد. اول اینکه در مورد موضوع این تحقیق؛ یعنی قصد تبعی ( غیر مستقیم ) یک رویکرد جهانی وجود دارد. تقریباً در تمام نظامهای حقوقی  بحثهای مفصلی نسبت به آن صورت گرفته است. هر چند که در برخی نظام ها مثل کامن لاو در صدد تضییق این مفهوم بر آمدند و در برخی دیگر  مثل آلمان حداقل در تئوری آن را وسعت دادند. دوم اینکه برای تحت شمول عمد قرار گرفتن این قصد، باید یک تعریف موسع از قصد را پذیرفت. چرا که معمولاً مفهوم عرفی و مردمی قصد، با در برگرفتن مفاهیم تمایل، طیب نفس و رغبت، نمی‌تواند قصد تبعی را  شامل شود. بنابراین با منتزع ساختن این مفاهیم از معنای قصد، بهتر می‌توان به مفهومی از قصد نزدیک شد که قصد غیر مستقیم را نیز پوشش دهد.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
148
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟