30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان:انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلیس این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است فهرست مطالب: فصل یکم : کلیات ...

انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلیس

عنوان:انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلیس
این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است
فهرست مطالب:
فصل یکم : کلیات
مبحث دوم – مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجاری
مبحث سوم- تاریخچه انحلال شرکت تجارتی
فصل دوم: موجبات انحلال شرکت تجارتی
مبحث اول- انحلال اختیاری
مبحث دوم- انحلال اجباری
فصل سوم: آثار انحلال شرکت تجارتی
مبحث اول- اداره کنندگان امور شرکت منحل شده
مبحث دوم- اداره امور شرکت منحل شده
مبحث سوم- تصفیه امور شرکت منحل شده
فصل دوم :    
موجبات انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان
مبحث اول: انحلال اختیاری
گفتار اول: حقوق ایران
گفتار دوم: حقوق انگلستان
گفتار سوم: مقایسه حقوق ایران و انگلستان
مبحث دوم: انحلال اجباری
فصل سوم:    
آثار انحلال شرکت تجارتی
مبحث اول: اداره کنندگان امور شرکت منحل شده
گفتار اول: انتخاب و نصب مدیر تصفیه
گفتار سوم: نظارت بر مدیر تصفیه
گفتار سوم: حقوق بستانکاران شرکت
گفتار چهارم: تعیین تکلیف اسناد و مدارک شرکت
 منابع
نتیجه        
بخشی ازمتن:
در انحلال داوطلبانه که از این انحلال به انحلال قراردادی و توافقی نیز تعریف می شود، در حقوق ایران انحلال داوطلبانه بدین شکل است که شرکاء یا همان سهامداران با اتفاق آراء یا آراء می توانند موجبات انحلال شرکت را فراهم سازند مورد دیگری می توان در انحلال داوطلبانه آن را مطرح نمود انحلال به وسیله شریک می باشد که این انحلال را نیز می توان در زمرۀ این انحلال قرار داد در حقوق انگلستان انحلال داوطلبانه اصولاً به وسیلۀ سهامداران و طلبکاران و دادگاه امکان پذیر است بدین شکل که اعضاء (شرکاء) با اتفاق آراء می توانند هر یک موجب منحل شدن شرکت تجارتی شوند اما دادگاه در اینجا چه نقشی دارد؟ همان طور که گفته شد دادگاه نقش یک محافظ را در انحلال داوطلبانه ایفاء می کند بدین شکل که اگر انحلال به وسیله اعضاء موجبات ضرر و زیان هر ذی نفعی را فراهم سازد در اینجا دادگاه مداخله می نماید و از انحلال جلوگیری به عمل می آورد در حقوق ایران این امر پیش بینی نشده است بدین شکل اگر در انحلال داوطلبانه با سوء نیت، مبنی بر آن که بر اثر انحلال شرکت برای هر ذی نفعی ضرری به وجود بیاید چه کسی باید پاسخگو باشد، قانون ساکت است اما به نظر می رسد انحلال به قصد زیان و اضرار را از اختیارات عام مجمع عمومی باید مستثنی نمود چرا که به نوعی سوء استفاده از اختیارات است و لذا، سهامداران و هر ذی نفع بایستی بتوانند با مراجعه به دادگاه از عمل شدن انحلال به قصد اضرار به هر ذی نفعی جلوگیری نموده و یا مطالبۀ زیان نمایند که به نظر می رسد قانون گذار بایستی این خلأ قانونی را هر چه سریعتر برطرف نماید.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
86
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟