30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان: شناخت شرایط وخصوصیات اجتماعی و فرهنگی زنان بزهکار و مجرم ساری با تاکید بر سه شاخصه کلی خانواده محیط اجتماعی این موضوع در سطح ...

شناخت شرایط وخصوصیات اجتماعی و فرهنگی زنان بزهکار و مجرم ساری با تاکید بر سه شاخصه کلی خانواده محیط اجتماعی

عنوان: شناخت شرایط وخصوصیات اجتماعی و فرهنگی زنان بزهکار و مجرم ساری با تاکید بر سه شاخصه کلی خانواده محیط اجتماعی
این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است
فهرست مطالب:
فصل نخست: مبانی نظری
مبحث نخست :نظریه هایی در رابطه با بزهکاری زنان
مبحث دوم : مفاهیم و درآمدی بر اهمیت و پیشینه بزهکاری زنان
گفتار نخست : واژه شناسی
گفتار دوم : اهمیت و پیشینه بزهکاری زنان
مبحث دوم:مختصات و درآمدی بر رویکرد های مختلف به بزهکاری زنان
گفتار نخست : ویژگی بزهکاری زنان
گفتار دوم :رویکردها
مبحث سوم : اقسام ، مراحل و درآمدی به کارکردهای خانواده
گفتار نخست :انواع خانواده
گفتار دوم :کارکردهای خانواده
فصل دوم : روش تحقیق و درآمدی بر تجزیه و تحلیل داده ها
مبحث نخست : روش شناسی تحقیق
گفتار نخست : جامعه و نمونه آماری
گفتار دوم : ابزارهای اندازه گیری
مبحث دوم : تجزیه و تحلیل داده ها
نتیجه گیری
منابع
بخشی از متن:
بسياري از محققاني كه به مسئلة جرم و علل آن پرداخته اند، علاوه بر جنبه هاي
 اقتصادي و اجتماعي، بر شرايط و موقعيت زندگي خانوادگي در ايجاد زمينة مساعد براي گرايش فرد به كجروي تأكيد كرده اند.
در اين تحقيق، تصوير جامعي كه از زنان جامعة آماري مشهد مي توان به دست داد، آن  است كه آنان عموماً جوان، بي سواد، يا كم سوادند و زندگي خانوادگي نابسامان و ناپايداري داشته اند.
بيش از نيمي از زنان بزهكار و مجرم در اين شهر، از نظر اقتصادي، غير فعال بوده اند. شاغلان هم ميزان تحصيلا تشان پايين است و به همين علت، طبعاً در مشاغلي به كار اشتغال دارند كه درآمد و ثبات كافي ندارند؛ بنابراين صرف اشتغال نمي تواند مانع جرم و بزهكاري باشد و از اين حيث نوع شغل، ميزان دستمزد، ثبات و امنيت شغلي، كارايي، و مهارت شغلي نقش مهمي دارند. به عبارت ديگر، مشاغلي كه درآمد آن ها قادر به تأمين
حداقل نيازهاي زندگي نيست توسل به را ههاي ديگر كسب درآمد را منتفي نمي كند.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
141
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟