30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان: ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است فهرست مطالب: فصل اول: ...

ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران

عنوان:
ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری در ایران
این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
مالکیت ادبی و هنری
مالکیت صنعتی
مبانی شناسایی و حمایت از مالکیت فکری  
2-1-1 . نظریه های توجیه کننده  عدم ضرورت حمایت از مالکیت فکری
2-1-1-1:ناسازگاری مالکیت فکری با قاعده تسلیط
2-1-1-2:ناسازگاری مالکیت فکری با رسالت و قداست علم
2-1-1-3: تلقی اموال فکری به عنوان سرمایه حکومت اسلامی
2-1-2  . نظریه های ضرورت حمایت از مالکیت فکری
2-1-2-1: قاعده حفظ نظام و دلیل عقل مستقل
2-1-2-2 :گسترش و توسعه در مفهوم ملکیت  
2-2 . مبانی حمایت کیفری از مالکیت فکری    
3. پیشینه تاریخی پیدایش  و حمایت از حقوق مالکیت فکری  ..7
3-1 :پیشینه تاریخی پیدایش مالکیت فکری   
3-1-1.  پیدایش و توسعه مالکیت ادبی و هنری  
3-1-1-1 . مالکیت ادبی و هنری  در جوامع بدوی   
3-1-1-2.  مالکیت ادبی و هنری در دوران باستان    
3-1-1-3. مالکیت ادبی و هنری از قرون وسطی تا عصر جدید   
3-1-2.  پیدایش و توسعه مالیکت صنعتی     
3-2. پیشینه مالکیت فکری در جوامع اسلامی      
3-3 : تاریخچه ضمانت اجراهای کیفری نقض حقوق مالکیت فکری درایران
3-3-1. مالکیت ادبی و هنری     .
3-3-2. مالکیت صنعتی    
3-4. پیشینه ضمانت اجراهای کیفری مالکیت فکری در کشورهای اروپایی و آمریکا
3-4-1. آلمان  
3-4-2 :ایتالیا    
3-4-3 : انگلستان  
3-4-4 :ایالات متحده آمریکا  
3-5 : تاریخچه ظهور کنوانسیون های بین المللی حمایت از مالکیت فکری
فصل دوم : جرائم ناشی از نقض حقوق مالکیت فکری
1.   جرائم علیه مالکیت ادبی و هنری
1-1. نشر یا پخش یا عرضه اثر دیگری
1-1-1.ارکان تشکیل دهنده جرم
1-1-2. عناوین خاص مجرمانه در سایر قوانین
1-1-2-1. نشر یا پخش یا عرضه کتب و نشریات و آثار صوتی
1-1-2-2.  چاپ ، پخش و نشر ترجمه دیگری
1-1-2-3. نشر یا پخش یا عرضه آثار سمعی و بصری  
1-2. به کار بردن نام ،عنوان و نشان ویژه معرف اثر
1-2-1.  ارکان تشکیل دهنده جرم
1-2-2. عنوان خاص مجرمانه در قانون مطبوعات
1-3. اقتباس غیرقانونی
1-3-1. تعریف و شرایط اقتباس
1-3-2.  ارکان تشکیل دهنده جرم
1-6 سایر جرائم
1-6-1. جرائم مربوط به حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها
1-6-2. جرائم ارتکابی توسط مؤسسات چاپ و نشر
 2-1. از قانون ثبت علائم و اختراعات 1310تا قانون مجازات عمومی.
2-2. از قانون تعزیرات 1362 تا قانون مجازات اسلامی
2-3. جرائم علیه نشانه های جغرافیایی..
2-3-1. جرائم مندرج در قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی
2-3-2. حمایت کیفری از نشانه های جغرافیایی از منظر قوانین دیگر .
2-4. حمایت کیفری از مالکیت صنعتی در قانون تجارت الکترونیکی1382
2-5. جرائم علیه حقوق مالکیت صنعتی درقانون ثبت اختراع
بخشی ازمتن:
    با بررسی پیشینه تاریخی مالکیت های فکری و گستردگی و اهمیت روزمره آن ، می توان به پیشرفت و حساسیت آن در عصر حاضر پی برد. به همین دلیل لازم است که با وضع قوانین جامع وهماهنگ با اهمیت و توسعه این شاخه حقوقی  ،حمایت از مالکیت ادبی –هنری و مالکیت صنعتی و ضمانت اجراهای ناشی از نقض آن معین شود و مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد تا شاید بدین وسیله از تعرضات به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار و مخترعین و تاجران و... کاسته شود.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
186
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟