30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان:حمايت كيفري از اشخاص محجور در حقوق ايران این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است فهرست مطالب: بخش نخست : مفاهیم و ...

حمايت كيفري از اشخاص محجور در حقوق ايران

عنوان:حمايت كيفري از اشخاص محجور در حقوق ايران
این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است
فهرست مطالب:
بخش نخست : مفاهیم و مبانی حمایت کیفری از محجورین
مبحث اول : حمایت کیفری
گفتار اول : مفهوم حمایت کیفری
گفتار دوم : انواع حمایت کیفری
گفتار سوم : پیامد های حمایت کیفری
مبحث دوم : محجور
گفتار اول : مفهوم حقوقی حجر
گفتار سوم : آثار مترتب بر حجر در حقوق کیفری ایران
فصل دوم : مبانی حمایت کیفری از محجورین
مبحث اول : مبانی نظری حمایت کیفری از محجورین
گفتار اول : آسیب پذیری محجورین
گفتار دوم : مبنای حقوق بشری
گفتار سوم : مبنای ارزشی
گفتار چهارم : مبنای کارکردگرا
مبحث دوم : مبنای قانونی حمایت کیفری از محجورین
گفتار اول : قوانین ملی
گفتار دوم : اسناد بین المللی
بخش دوم : ابعاد حمایت از محجورین در قوانین کیفری ماهوی
فصل اول : حمایت کیفری از تمامیت جسمانی محجورین
گفتار اول : تأدیب و محافظت از اطفال
گفتار سوم : جنایت بر اطراف ضد اطفال
گفتار اول : قتل طفل توسط والدین
گفتار دوم : قتل طفل توسط غیر والدین
گفتار سوم : اکراه محجور به قتل
فصل دوم : حمایت کیفری از امنیت و اخلاق محجورین
مبحث اول : حمایت کیفری از امنیت محجورین
گفتار اول : ربودن و اختفاء اطفال
نتیجه
منابع
بخشی ازمتن:
حمایت کیفری از اطفال به دلایلی از جمله ناتوانی جسمی و عقلی طفل می باشد که این قشر را در برابر دیگران  از جمله افراد سود جو و متجاوز آسیب پذیر می نماید . بنابراین بنا بر  مبناهای حقوق بشری و ارزشی به حمایت از آنان پرداخته می شود .
یکی از عمده مشکلات حمایت کیفری از اطفال تعریف و ارائه سن طفل در قوانین ایران می باشد :
تبصره‏ ماده49 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته :«منظور از طفل کسی‏ است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد»،و با لحاظ ماده1210 قانون مدنی که سن بلوغ را در دختران نه سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام قمری دانسته شده است،در تمام این‏ موارد سن طفولیت را در بزه‏دیدگی باید نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای‏ پسران تلقی کردکه این سن در عرصه بزهکاری و مسئولیت کیفری اطفال نیز مجری است .

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
103
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟