30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان:حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است فهرست مطالب: فصل اول: مالکيت فکري و فضا مبحث ...

حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو

عنوان:حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو
این موضوع در سطح کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است
فهرست مطالب:
فصل اول: مالکيت فکري و فضا
مبحث اول-مفاهيم
گفتار اول-معيارهاي ارائه شده در تحديد حدود فضا
مبحث دوم-ارتباط حقوق مالکيت فکري و فضا
گفتار اول-جايگاه حقوق فضا در معاهدات مالکيت فکري
    گفتار دوم-جايگاه حقوق مالکيت فکري در معاهدات فضا
فصل دوم: مظاهر حقوق مالکيت فکري در ماوراء جو
مبحث اول-اختراعات در ماوراء جو
مبحث دوم-موضوع حمايت کپي¬رايت در فعاليت¬هاي فضايي       
گفتار اول-ارتباطات در ماوراء جو
گفتار چهارم-جايگاه حمايت از داده¬هاي سنجش از دور در موافقتنامه¬هاي بين¬المللي
     گفتار پنجم -روش¬هاي توليد داده سنجش از راه دور
مبحث سوم-طرق حمايت از داده¬هاي سنجش از دور
گفتار اول-رويکرد اروپايي¬ها در حمايت از داده¬هاي سنجش از دور
مبحث چهارم-تاثير حمايت از داده¬ها در تجاري¬سازي آن¬ها
گفتار اول-حمايت بيشتر
گفتار دوم-حمايت کمتر
فصل سوم :مالکيت فکري و انتشار اطلاعات و داده¬هاي به دست¬آمده از سنجش از راه دور
مبحث اول -داده و انتشار اطلاعات
گفتار اول-اصول سنجش از راه دور سازمان ملل
 گفتار دوم-نمودهاي کنوني انتشار اطلاعات
فصل چهارم: ضمانت اجرا در حقوق مالکيت فکري در ماوراء جو
    گفتار دوم-موضوعات صلاحيت قضايي در دعاوي انتقالي
مبحث چهارم-بررسي نقش داوري و ميانجي¬گري
مبحث پنجم-فعاليت¬هاي انجام يافته در زمينه مالکيت فکري و فضا
نتيجه¬گيري
فهرست منابع    
بخشی ازمتن:
بي¬شک، نتايج کمک¬هاي مالي و تکنيکي بخش خصوصي، در توسعه¬ي آينده¬ي فعاليت¬هاي فضايي و پيشرفت تکنولوژي-هاي اين صنعت اهميت فراواني دارند از اينرو، علي رغم ابزار سياسي که مي¬تواند باعث جذب مشارکت بخش خصوصي شود، حمايت مالکيت فکري نقش شگرفي بر روش¬هاي تجاري فضايي موفق بخش عمومي و خصوصي خواهد داشت.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
115
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟