30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان : صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بر دعاوی ایران   این فایل در سطح  کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است. ...

پایان نامه درباره صلاحیت ترافعی

فهرست مطالب:

بخش اول: صلاحیت دیوان هاو دادگاه های بین المللی
صلاحیت دیوانها ودادگاه های بین المللی بجزدیوان بین‌المللی‌دادگستری
صلاحیت دیوانهای داوری
صلاحیت دیوان دائمی داوری
صلاحیت ترافعی دیوان دائمی داوری
صلاحیت مشورتی دیوان دائمی داوری                                                    
دیوان داروی دعاوی ایران- آمریکا وصلاحیت آن
صلاحیت دیوان دائمی بین المللی دادگستری                                               
صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها
سیستم حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی و صلاحیت آن
صلاحیت های دیوان بین المللی دادگستری دریک نگاه
نحوه ی دادرسی منصفانه در چهار چوب صلاحیت دیوان
ایران و دیوان بین اللملی دادگستری در یک نگاه
قضیه سکوهای نفتی ایران(جمهوری اسلامی ایران علیه ایلات متحده آمریکا«2003-1992»)
قضیه شرکت نفت ایران وانگلیس (1951-1952)
 قضیه کارکنان دیپلماتیک وکنسولی ایالات متحده آمریکا درتهران (1981-1979)
سانحه هوایی 3 ژولای 1988(1996-1989)
بخش دوم: صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری با تأکید بردعاوی ایران
صلاحیت ترافعی انتقال یافته از دیوان دائمی بین المللی دادگستری به دیوان بین المللی دادگستری
دیوان چه کسانی را اجابت می کند؟
صلاحیت ترافعی و کشورها
دولت های عضو ملل متحد
صلاحیت ترافعی و افراد
-مبانی صلاحیت
از طریق موافقت نامه خاص
از طریق عهدنامه و قرارداد
دکترین موجل
راه های احتمالی دیگر:
صلاحیت دیوان در دعاوی ترافعی و شیوه های اعطای صلاحیت به دیوان
چگونگی ایجاد اصلاحیت دیوان برطبق مادة 36
 حق وتو و ماده 94 منشور
سوء استفاده از حق وتو از طریق وتوی مضاعف
سوء استفاده ازحق وتو به وسیله عدم حضور درجلسات شورا.
-ضمانت اجرای احکام دیوان خارج از بند دوم ماده 94
جمع بندی
فهرست منابع و مآخذ


مهم: «««تمامی منابع در پاورقی ذکر شده اند»»»
 
بخشی از متن:

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان یکی از ارکان اصلی و لایتجزای منشور ملل متحد دو نوع صلاحیت دارد. نوع اول، صلاحیت اصلی، که شامل صلاحیت ترافعی و مشورتی است و نوع دوم صلاحیت تبعی، که شامل مواردی همچون ایرادات مقدماتی، دعوای متقابل و غیره می باشد.  در این میان صلاحیت ترافعی دیوان در بخش صلاحیت اصلی دیوان جای می گیرند. صلاحیت ترافعی دیوان، اقتدار یا اختیاری است که دولت های طرف یک اختلاف حقوقی معین و مشخص برای رسیدگی به ماهیت اختلاف به دیوان تفویض می نمایند. دیوان فقط به اختلافات حقوقی بین دولتها رسیدگی می کنند (بند1 ماده 34 )و لذا سایر اشخاص حقوق بین الملل (شرکت های بین المللی و افراد) نمی توانند به عنوان طرف دعوی در مقابل دیوان حاضر شوند مگر اینکه .........

اختلافات سیاسی بین دولتها معمولا در شورای امنیت مطرح و نسبت به آنها اتخاذ تصمیم می شود. دیوان بدون تقاضای مدعی شروع به رسیدگی به یک اختلاف نمی نماید و برای رسیدگی باید احراز نماید طرف مقابل صلاحیت دیوان را قبول کرده و حاضر به حضور در دیوان شده و یا خواهد شد: دولت ها در قبول صلاحیت ترافعی دیوان آزادی عمل دارند برخلاف حقوق داخلی کشورها که همه افراد بر خلاف میل و رضایتشان مجبورند در مقابل دادگاه ها حاضر شوند در صحنه بین المللی هیچ دولتی را بر خلاف میل و اراده اش نمی توان در مقابل دیوان و یا کمیسون داوری حاضر نمود. دیوان رکنی از سازمان ملل متحد است که خود مخلوق اراده و توافق دولت هاست و نسبت به دولت ها، حاکمیت ندارد، بلکه وجود و حدود اختیاراتش ناشی از توافق اعضای ملل متحد است و لذا صلاحیت دیوان بستگی به توافق دولت ها دارد. این اصل (رضایت دولت ها) در اساسنامة دیوان نیز تصریح شده است مکرراً در رویه دیوان مورد تایید قرار گرفته است. به طور مثال دیوان در قضیه ی نفت ایران و انگلیس در ایران خصوص بیان داشت: ........

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
113
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟