30,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد
عنوان : روش تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌های عمومی و مقایسه‌ی آن با دادگاه‌های نظامی   این فایل در سطح  کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل ...

روش تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌های عمومی و مقایسه‌ی آن با دادگاه‌های نظامی

عنوان : روش تحقیقات مقدماتی در دادگاه‌های عمومی و مقایسه‌ی آن با دادگاه‌های نظامی
 
این فایل در سطح  کارشناسی ارشد رشته حقوق قابل استفاده است.

فهرست مطالب:

مقدمه
فصل اول: کلیات و تعاریف
مبحث اول: مفهوم انصاف در قراردادها و اقسام آن    
 گفتار اول: مفهوم انصاف    
مبحث دوم: مفهوم شرط    
مبحث سوم: تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه، مصادیق و مقایسه با عناوین مشابه   
گفتار اول: تعریف شروط قراردادی غیرمنصفانه
گفتار دوم: مصادیق شروط قراردادی غیرمنصفانه
 گفتار سوم: مقایسه انصاف با عناوین مشابه    
فصل سوم: آثار شروط غیرمنصفانه در قراردادها
مبحث اول: فسخ قرارداد و آثار آن    
 گفتار اول: فسخ قرارداد    
گفتار دوم: آثار فسخ قرارداد
مبحث دوم: تعدیل قرارداد    
گفتار اول: شروط تضمين
گفتار دوم: شرط توسعه و تضییق قوه قاهره
 گفتار سوم: شرط محدودیت میزان مسئولیت یا مبلغ آن    105
مبحث سوم: ابطال قرارداد    
جمع بندی
فهرست منابع و مآخذ
مهم: «««تمامی منابع در پاورقی ذکر شده اند»»»
 
بخشی از متن:

طبق اصل حاکمیت اراده، قصد و اراده منبع هر حق و تکلیف می‌باشد. این موضوع در تمام جوانب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حقوقی مهم و اساسی است. در زمینه اقتصاد، بشر هنگامی می‌تواند ابتکار، خلاقیت و شایستگی خود را در فعالیت‌های اقتصادی نشان دهد که آزادانه قرار داد ببندد و فعالیت‌های خویش را به دلخواه تنظیم کند. در زمینه حقوقی، بالاخص قراردادها و تعهدات، اصل حاکمیت اراده مبنای نظریه تعهدات محسوب می‌شود...

میل به آزاد زیستن و کشش به سوی برابری و استقلال؛ انسان را به ایستادگی در برابر الزامات خارجی در حقوق خصوصی «قرارداد» را نهادی محترم می‌کند و اصل آزادی را بر پا می‌دارد تا مردم به شیوه دلخواه زندگی کنند و عدالتی را که خود می‌پسندند حاکم بر روابط اجتماعی و حقوقی خود سازند.
اصل آزادی قراردادها بعنوان یک وسیله مفید اجتماعی، قالب‌ها سنتی و محدود را شکسته و بر توافق طرفین قطع نظر از صورت آن حاکمیت بخشید. طرفین آزاد خواهند بود به هر شکل که ایل هستند قرارداد بسته و کلیه حقوق و تعهدات و تکالیف خود را مشخص کنند تا بدین وسیله هم آزادی افراد تأمین شد و هم تعهدات با پیشرفت اقتصاد. جنبه پویایی آن تطبیق پیدا نماید. اصل آزادی قرارداد، نتایجی همانند...

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
87
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
فقه و حقوق
سوالی دارید؟