14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

پایان نامه مهندسی تکنولوژی جوش: رادیوگرافی جوش

 توضیحات: فایل این پایان نامه منحصراً متعلق به آرشیو سایت ایران داک می باشد و در هیچ سایت دیگری ارائه نشده است. 

 

چكيده

واحدهاي صنعتي عموماً نمي¬توانند بطور دائم در حال بهره¬برداي باشند و ظرفيت توليد و بازدهي مكانيكي خود را همواره حفظ نمايند. بديهي است قطعات مختلف دستگاههاي بهره¬برداري تجهيزات مربوطه پس از گذشت زمان، بعلت رسوبات، زنگ زدگي¬ها فرسايش و نظاير آن فرسوده شده و كارآيي اوليه را از دست خواهند داد. هدف از بازرسي فني، كمك به نگهداري يك واحد صنعتي در بهترين شرايط بهره¬برداري است. همچنين ارتقاء بازدهي و ايمني دستگاهها وتجهيزات، كاهش سيكل توقفهاي ناخواسته و هزينه¬هاي تعمير و نگهداري از اهداف ديگر بازرسي فني است.
جهت دستيابي به اين امر لازم است. در فواصل زماني معين و با برنامه¬ريزي¬هاي دقيق دستگاهها و تجهيزات و ماشين آلات را از سرويس خارج كرده و كارهاي تعميراتي لازم روي آنها انجام گيرد. بخشي از عمليات بازرسي هنگامي كه تجهيزات جهت تعميرات اساسي   از سرويس خارج مي¬گردد انجام عمليات پرتونگاري از جوشها و اتصالات مي‌باشد.
در كليه مباحث بازرسي، روش پرتونگاري يكي از آزمايشاتي است كه همواره مورداستفاده قرار مي¬گيرد. عليرغم پيشرفت تكنولوژي در بازرسي و انواع آزمايشات، پرتونگاري كماكان در ردة اصلي روشهاي آزمايشات غير مخرب مورد استفاده است. در اين پروژه نگاهي اجمالي به اين نوع آزمايش خواهيم داشت. اگر چه ممكن است به خاطر حجم بالاي مطالب، مختصر باشد.
كلمات كليدي: ايزوتوپهاي راديواكتيو، پروژكتور مولد اشعه گاما، ، كنتراست پرتونگاري، دانسيته پرتونگاري، ناواضحي

 

فهرست مطالب این پایان نامه:

«فصل اول»    
مقدمه
1- ماهيت و خواص اشعه ايكس و گاما   
خواص اشعه ايكس و گاما   
1-1- توليداشعه ايكس   
2-1- دستگاه اشعه ايكس    
3-1- ترانسفور مرها

«فصل دوم»    
2- منابع توليد اشعه گاما براي انجام پرتونگاري    
1-2- ايزوتوپهاي راديواكتيو و ايزوتوپهاي غير فعال    
2-2- توليد ايزوتوپهاي راديواكتيو   
3-2- نيم عمر    
4-2- تجزيه مواد راديواكتيو    
5-2- فعاليت مواد راديواكتيو    
6-2- كيوري   
7-2- ضريب تشعشع   


3- انواع پروژكتور مولد اشعه گاما    
1-3- ساختمان پوسته محافظ ايزوتوپ    
2-3- پروژكتور نوع دستي يا مشعلي    
3-3- پروژكتور با درپوش متحرك   
4-3- پروژكتور با كنترل از راه دور   


4- صفحات تقويت كننده   
1-4- انواع صفحات تقويت كننده   
الف- صفحات سربي   
ب- صفحات نمكي   
2-4- مقايسه پرتونگاري با استفاده از اشعه ايكس و گاما   


5- فيلمهاي پرتونگاري و روش ظهور و ثبوت آنها   
1-5- ساختمان فيلم پرتونگاري   
2-5- روش ظهور و ثبوت فيلمهاي پرتونگاري   
1-2-5- داروي ظهور و عمل آن   
2-2-5- داروي ثبوت و عمل آن   
3-2-5- زمان ظهور و ثبوت   
4-2-5- شستشوي فيلم   
3-5- اطاق ظهور و ثبوت (تاريکخانه)    

6- بررسي کيفيت تصوير پرتونگاري   
الف- تباين   
ج- حساسيت فيلم پرتونگاري   
د- حساسيت تشخيص عيوب   
1-6- تشکيل ابعاد قطعات پرتونگاري شده بر روي فيلم   


7- تشعشعات پراکنده   
1-7- روشهاي تقليل تشعشعات پراکنده   
الف- استفاده از صفحات سربي   
ب- استفاده از ماسک و ديافراگم   
ج- استفاده از فيلتر   
2-7- محاسبه مدت زمان تابش اشعه هنگام پرتونگاري   


8- انواع روشهاي پرتونگاري   
1-8- روشهاي پرتونگاي لولهها   
الف: روش يک جداره و يک تصوير   
ب: روش يک جداره و يک تصوير (پانوراميك)   
ج: فيلم خارج از لوله و منبع اشعه خارج از لوله   
2-8- تعيين عمق عيوب و ناخالصيها   
3-8- ضخامت سنجي بوسيله پرتونگاري   


9- تفسير فيلمهاي پرتونگاري   
- تفسير فيلمهاي پرتونگاري شده از جوشها:


10- ايمني و حفاظت در برابر پرتوهاي يونساز   
 حداكثر ميزان پرتوگيري مجاز  
 وسايل اندازهگيري ميزان پرتوگيري
دستورالعمل های رادیو گرافی   
معرفي عيوب جوش   
روش های پرتونگاری جوش   
منابع   

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
107
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
سایر رشته های مهندسی
سوالی دارید؟