14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

پایان نامه متالوژی : بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدی در سازه های دریایی

توضیح: این پایان نامه مربوط به رشته ی مهندسی مواد است و فایل آن منحصراً متعلق به آرشیو سایت ایران داک می باشد.

 

فهرست مطالب این تحقیق:
مقدمه    
تعریف خوردگی  
محیط های خورنده و عوامل مؤثر بر خورندگی   
اثر اکسیژن و اکسید کننده ها   
اثرات سرعت حرکت   
اثر درجه ی حرارت   
خوردگی درسازه های دریایی   
حفاظت کاتدی   
تاریخچه حفاظت کاتدی   
مکانیزم حفاظت کاتدی   
عوامل موثر بر طراحی یک سیستم حفاظت کاتدی   
تئوری ریاضی حاکم برمسئله خوردگی و حفاظت کاتدی   
تعریف شرایط مرزی   
حل مسئله   
سیستم حفاظت کاتدی   
الگوریتم ژنتیک  
مفاهیم اولیه   
- کد کردن   
- کروموزوم   
- جمعیت   
- مقدار برازندگی   
- عملگر تولید نسل   
- عملگر جهش   
مثال ها   
- مثال 1   
- مثال (2)   
نتیجه گیری   
واژه نامه   
مراجع    

 

چکیده :
حفاظت از سازه های دریایی دور از ساحل( که اهمیت خاصی برای اقتصاد کشور دارند) دربرابر خوردگی معمولاً به روش حفاظت کاتدی آندهای فدا شونده صورت می پذیرد. دراین روش ، آندهای فدا شونده درنقاط مختلفی از سازه دریایی نصب می شوند تا آن را مورد حفاظت قراردهند. « موقعیت نصب آندها درسازه برای ارائه حفاظت مورد نیاز» ، مسئله ای است که موردتوجه بسیاری از مهندسان است و تا به امروز برمبنای قواعد تجربی انجام می شود . چه بسا درروشهای متداول طراحی دربسیاری از نقاط سازه حفاظتی بیش از اندازه و درنقاطی کمبود پتانسیل حفاظتی به وجود می آید. از این رو ارائه روشی سیستماتیک برای آنکه بتواند برای هرچیدمان آند، سازه را از نظر حفاظتی تحلیل کند و نیز بتواند به صورت خودکار اولاً حفاظت کامل سازه مورد نظر را تأمین کند و ثانیاً هزینه چنین حفاظتی را به حداقل برساند، یکی از نیازهای اساسی درصنایع دریایی و هدف این تحقیق است. آنچه دراین مقاله می آید ارائه روش الگوریتم ژنتیک به منظور طراحی خودکار سیستم حفاظت کاتدی و بهینه سازی چیدمان آندها برروی سازه های دریایی است. ارزیابی حفاظت سازه ، ملاک شایستگی هریک از طرح ها ، منظور شده است. برای ارزیابی حفاظت ، سازه دریایی ومجموعه آ«دهای روی آن و الکترولیت اطراف به صورت مجموعه ای یکپارچه ، مدلسازی و به روش اجزای محدود تحلیل می شود. با به کارگیری الگوریتم ژنتیک، به تدریج نسل های بهتری از طرح های حفاظت کاتدی ایجاد می شود. طرحی که حفاظت کامل را ایجاد وکمترین هزینه را داشته باشد، به عنوان طرح برگزیده بهینه معرفی می شود. برای نشان دادن قابلیت های الگوریتم دو مثال حل شده است.
واژگاه کلیدی : سکوهای دریایی ، خوردگی ، حفاظت کاتدی ، بهینه سازی ، الگوریتم ژنتیک .
  

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
50
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
سایر رشته های مهندسی
سوالی دارید؟