14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

اعتیاد به اینترنت و نگرش به زندگی

پایان نامه روانشناسی: مقایسه نظام ارزشی و جهت گیری زندگی کاربران معتاد و غیرمعتاد به اینترنت

 فهرست مطالب این پایان نامه:
 فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه   
بیان مسأله اسا سی تحقیق   
اهمیت وضرورت انجام تحقیق   
ویژگیهای بالینی وابستگی به اینترنت   
تشخیص وابستگی به اینترنت   
علت شناسی وابستگی به اینترنت   
اهداف مشخص تحقیق هدف آرمانی    
سوالات تحقیق    
تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی( به صورت مفهومی )   

تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ( به صورت عملیاتی )    
فصل دوم: بررسی پیشینه مطالعاتی
بخش اول: مفهوم ارزش ها   
ارزشها از دیدگاه روکیچ   
زمینه یابی ارزشی روکیچ    
تحلیل کیفی زمینه یاب ارزش های روکیچ     
بخش دوم: تاریخچه اعتیاد به اینترنت    
مدت زمان استفاده از اینترنت:   
پیامدها و مشکلات استفاده مفرط از اینترنت   
نقش تفاوت های جنسیتی در اعتیاد به اینترنت
عوامل روانی- اجتماعی اعتیاد به اینترنت   
تعریف، تظاهرات بالینی و طبقه بندی   
ملاک های تشخیص اعتیاد به اینترنت
نظریه زیستی- پزشکی   
نظریۀ روان کاوی:   
مدل ورای نظریه ای:   
نظریه رفتاری:   
نظریه شناختی:   
نظریه شناختی- رفتاری:   
نظریه های اجتماعی- فرهنگی:   
نظریه بوم شناختی یوری بران فن برنر:   
نظریه کنترل اجتماعی هیرشی:   
مروری بر پژوهش های گذشته   
فصل سوم: روش پژوهش
تعریف و تعیین جامعه  و نمونه آماری و روشهای نمونه برداری   
ابزار اندازه گیری
اعتبار:   
روایی :   
روش گرد آوری اطلاعات:   
طرح پژوهش:   
روش تحلیل داده ها:   
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
توصیف داده ها                                                                                                   
بخش  آمار توصیفی   
بخش آمار استنباطی   
فصل پنجم: بحث و تفسیر
نتيجه گيري پژوهش   
محدوديتهاي پژوهش   
پیشنهادهای پژوهش   
خلاصه پژوهش
منابع   
خلاصه ای از متن:
در درمان شناختی ـ رفتاری درک ارزش ها و نگرش های درمانجو از اهمیت بسیاری برخوردار است.
هدف : این پژوهش مقایسه نظام ارزشی و نگرش به زندگی کاربران معتاد وغیر معتاد به اینترنت می پردازد . گفتنی است علاوه بر ارزش های سازگار با اعتیاد به اینترنت ، ارزش های ناسازگار با آن نیز بررسی شده است . از طرفی ارزش ها زیر بنای نگرش ها هستند .یعنی اگر فردی به زندگی خوشبین یا بدبین باشد به خاطر ارزش هایش است .
روش : دراین پژوهش با روش تحلیل های علی مقایسه ای در دو گروه به حجم60 نوجوان در بازده ی سنی 18 تا 24 سال مورد بررسی می شود وبا در نظر گرفتن عامل جنسیت انجام پذیرفت . برای اندازه گیری متغیر ما پرسشنامه های اعتیاد به اینترنت ، و پرسشنامه  Rـ 90 ـSCL  استفاده شد . برای تحلیل داده ها افزون بر روشهای آمار توصیفی از تحلیل ضریب همبستگی پیر سون استفاده گردید .
یافته ها : نتایج تحلیل ضریب همبستگی پیرسون چند متغیری نشان داده که اعتیاد به اینترنت :
 اعتیاد به اینترنت و پرخاشگری:
  فرض صفر: بین اعتیاد به اینترنت و پرخاشگری رابطه وجود ندارد.
  فرض مقابل بین اعتیاد به اینترنت و پرخاشگری رابطه وجود دارد.:
اعتیاد به اینترنت و اضطراب:
  فرض صفر: بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب رابطه وجود ندارد.
  فرض مقابل: بین اعتیاد به اینترنت و اضطراب رابطه وجود دارد.
اعتیاد به اینترنت و وسواس:
  فرض صفر: بین اعتیاد به اینترنت و وسواس رابطه وجود ندارد.
  فرض مقابل: بین اعتیاد به اینترنت و وسواس رابطه وجود دارد.
نتیجه گیری : با شناخت ارزشها و نگرشهای کاربران می توان امکان گرایش آنها به استفاده مرضی از اینترنت را پیش بینی کرد از جمله محدودیت قابل ذکر می توان به خلاء های پژوهش موجود در بررسی های شناختی این آسیب نو پدید اشاره کرد.

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
100
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟