14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

مقایسه اجزای شیمیایی و فعالیت ضد میکروبی ترکیبات فرار گل های سه گونه پرتقال نارنج و نارنگي

توضیحات: فایل این پایان نامه منحصراً متعلق به آرشیو سایت ایران داک می باشد و در هیچ سایت دیگری ارائه نشده است. این پایان نامه مربوط به رشته زیست شناسی علوم گیاهی می باشد.

فهرست مطالب این پایان نامه:

چكيده   
فصل اول: مقدمه
1-1-گیاهان دارویی   
1-1-1-استفاده از گياهان دارويي در ايران  
1-1-2- نقش گياهان دارويي درصنعت   
1-2- اسانس ها   
انفلورژا   
1-2-3-10 استخراج به كمك گازها   
1-2-3-10-1 استخراج به كمك گاز دي اكسيدكربن   
1-2-3- 11 بيوشيمي ومسيرهاي توليد اسانس گياهان   
1-2-3-12 اهميت اسانس ها ونقش ضدميكروبي آن ها   
1-2-3-12-1 روش های سنجش قدرت ضد میکروبی اسانس ها   
1-2-3-12-1-1 سنجش های بیولوژیکی استاندارد   
1-2-3-12-1-2 روش انتشار آگار   
1-2-3-12-1-3 روش های رقیق سازی   
1-3- اسانس شكوفه هاي مركبات   
1-3-1- گياه شناسي تيره  Rutace 
فصل دوم: مواد و روش ها
2-1- وسايل ومواد مورد استفاده   
2-1-1- مواد ومحيط كشت   
2-1-2 -تعيين خواص ضدميكروبي اسانس ها   
2-1-3- سوش هاي ميكروبي   
2-2- روش هاي تهيه اسانس   
2-2-1- مشخصات دستگاه كروماتوگراف گازي   
2-2-2- مشخصات دستگاه MS GC ∕   
2-2-3- روش كروماتوگرافي گازي متصل به طيف سنج جرمي   

2-2-4- استفاده از داده هاي گازكروماتوگراف  
2-2-5- انديس بازداري كواتس   
2-2- 6- شناسايي تركيبات توسط طيف سنج جرمي   
2-2-7- روش انتشار دیسک (Disk diffusion)   
2-2- 8-روش چاهک (Well method)    
2-2-9- تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی MIC  
2-3- محاسبات آماری   
فصل سوم: نتایج یافته ها
3-1- نتايج حاصل از طيف سنجي جرمي اسانس گل ها   
3-1-1- نتايج حاصل از طيف سنج جرمي (GC ∕ MS) اسانس گل پرتقال تامسون ناول   
3-1-2- نتايج حاصل از طيف سنج جرمي (GC ∕ MS) اسانس گل نارنج   
3-1-3- نتايج حاصل از طيف سنج جرمي(GC ∕ MS) اسانس گل نارنگي انشو   
3-2- نتايج حاصل ازآزمون هاي فعاليت ضدميكروبي اسانس ها   
فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری
4-1- بررسي نتايج حاصل ازتعيين تركيبات اسانس گل هاي سه گونه   
4-2- بررسي نتايج حاصل ازآزمون هاي ميكروبي    
4-3- مكانيسم فعاليت ضدباكتريايي اسانس هاي ويژه    
فهرست منابع    

خلاصه ای از متن:

متابولیت های ثانویه عامل اصلی تولید مواد ضدمیکروبی بیشترگیاهان می باشند. انواع مختلفي از اين ترکیبات در طی فرایندهای معمول رشد و نمو یا در پاسخ به حمله عوامل بیماریزا و یا تحت شرایط تنش ساخته می شوند.مجموع تعداد ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در گیاهان حدود 400000 یا بیشتر می باشد و تاکنون حدود  10000 از متابولیت های ثانویه گیاه و نقش ضد میکروبی ترکیبات شیمیایی شان شناسایی شده اند. مثلا با استفاده از اسانس ها می توان به کاهش تکثیر میکروارگانیسم های بیماریزا دست یافت. ترپن ها عامل اصلی ترکیبات معطرشیمیایی گیاهان دارویی وادویه ای هستند بیشتر ترپن ها درشاخه ایزوپرن پنج کربنه طبقه بندی می شوند. خواص ضدمیکروبی ترکیبات فرار موجود در گیاه و اجزاء تشکیل دهنده آن برای طیف وسیعی از گیاهان مشخص شده است این واضح است که متابولیت های ثانویه گیاهان این پتانسیل را دارند که درصنعت داروسازی، لوازم آرایشی و غذا مصرف شوند.  برخی اسانس ها نیز وجوددارند(نظیر اسانس پیاز،سیرواسانس خردل)که ازترکیبات فرارگوگردی حاصل شده اند وبعضی دیگرهم ازموادی نظیرفنل ها، آلدئیدهای معطر و کومارین ها بوجودآمده اند..........

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
75
صفحه
فرمت فایل
فایل پی دی اف
رشته مرتبط
زیست شناسی
سوالی دارید؟