14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

اختلال روانی در افراد معتاد و افراد عادی

 مقایسه اختلال های روانی در افراد معتاد و افراد غیرمعتاد

 

فهرست مطالب این پایان نامه عبارت است از:

فصل اول :کلیات پژوهش
مقدمه   
اهداف و فرضيات    
سئوالات پژوهش   
بيان مسئله   
فصل دوم : ادبیات پژوهش
طبقه بندي مواد مخدر   
مواد توهم زا   
ماري جوانا   
نحوه مصرف    
اثرات مضر    
ال اس دي يا اسيد   
تعريف اعتياد   
وابستگي جسمي   
تحمل دارويي   
اپيدمولوژي   
اتيولوژي   
بررسي چند عامل از اتيولوژي اعتياد   
عامل نفوذ و نقش فرهنگ   
عامل سن در اعتياد   
عامل بزهكاري  در اعتياد   
عامل تاثير ساير مواد در اعتياد   
توكسيسيته، اميد به زندگي و موربيديتي   
عوارض   
ويروس نقص ايمني انساني در معتادين   
توبركلوز   
اپيوئيدها و سيستم ايمني   
اختلالات رواني   
تعريف اختلال رواني   
تعريف اختلال رواني طبق DSM-IV  
همراهي وابستگي افيوني با اختلالات رواني   
اعتیاد و شخصیتهای سایکوپات   
اعتیاد و شخصیتهای مبتلا به عدم کفایت   
وابستگی اپیوئید همراه با سوء مصرف مواد دیگر   
سوء استفاده از الکل در معتادین   
تاريخچه پيدايش و استفاده و تعريف مواد افيوني    
ادبيات و پيشينه ي تحقيق    
فصل سوم: روش پژوهش
روش مطالعه     
جامعه و نمونه ي مورد مطالعه    
تعريف متغيرها   
روش جمع آوري اطلاعات   
ابزار پژوهش   
آزمون SCL-90-R  
تعريف مقياس هاي نه گانه ي آزمون SCL – 90- R  
نمره گذاري آزمون SCL-90-R  
داده هاي ناقص و نمره گذاري   
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری    
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری   
محدودیتها   
پیشنهادات   
فهرست منابع   


چکیده

سوء مصرف مواد و مسئله اعتياد، امروزه پا از مرزهاي بهداشتي درماني فراتر گذاشته و به يك معضل اجتماعي تبديل شده است. افزايش مصرف مواد مخدر طي قرون گذشته نگراني روز افزوني را براي كليه جوامع در پي داشته است. با توجه به مطالعات انجام شده هم ابتلايي اعتياد و بيماريهاي رواني بسيار شايع است و چنين بيماراني مي بايست بيش از پيش مورد توجه قرار گيرند، زيرا از يك سو درصد بالايي از بيماران را در بر مي گيرند و از سوي ديگر با مشكلات فراوان در تشخيص درمان همراه هستند و اين به پيامدها نامطلوب درماني منجر مي شود و مي توان پرسيد آيا اعتياد سبب بيماريهاي رواني است يا بالعكس؟ در این تحقیق به این سئوال پاسخ داده می شود.
کلید واژه ها: اختلال روانی ، اختلال خلقی، مواد مخدر و مواد توهم زا

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
78
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟