14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

قصه درمانی و تأثیر آن بر پرخاشگری در پسران

توضیح: فایل این پایان نامه منحصراً متعلق به آرشیو سایت ایران داک می باشد و در هیچ سایت دیگری ارائه نشده است.

 

فهرست مطالب مهم این پایان نامه:

فصل اول

 • پيشگفتار
 • مقدمه
 • بيان مساله
 • هدف پژوهش
 • اهميت موضوع پژوهش
 • پرسش پژوهش
 • فرضيه پژوهش
 • تعريف عملياتي متغيرها (اصطلاحها)

فصل دوم: ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش

 • ادبيات داستاني
 • تاريخچه ادبيات كودكان در ايران وجهان
 • اهميت ادبيات كودكان
 • مطالعه و ويژگي هاي رشد كودكان و نوجوانان
 • هنر و روانشناسي كودك
 • شعر
 • نمايش
 • نقاشي
 • افسانه
 • حماسه
 • اسطوره
 • انواع قصه هاي كودكان
 • ويژگي هاي قصه
 • تعريف قصه گويي (داستان سرايي)
 • انواع قصه گويي:
 • اهداف و ارزشهاي قصه گويي
 • هنر و قصه گويي
 • كاربردهاي درماني
 • پرخاشگري
 • - مقدمه
 • -تعريف خشم
 • - تعريف پرخاشگري
 • - علل خشم
 • - علل پرخاشگري
 • - تغييرات رشدي
 • - تفاوتهاي جنسيتي
 • - علائم پرخاشگري
 • - عوامل تشديد كننده پرخاشگري
 • - عوامل تشديد كننده خشم
 • - درمان خشم
 • - انواع پرخاشگري
 • - عوارض خشم
 • - اهميت باليني پرخاشگري
 • - شيوع و فراواني پرخاشگري
 • - رويكردها و تحقيقات انجام شده در پرخاشگري
 • - رويكرد رفتار شناسي
 • - رويكرد روان تحليلي
 • - رويكرد نظريه اجتماعي
 • - پرخاشگري از ديدگاه اسلام
 • - عوامل موثر در پرخاشگري عوامل خانوادگي
 • - عوامل اجتماعي
 • - عوامل محيطي
 • - عوامل ارگانيكي
 • - اثر مجاورت بر رسانه هاي گروهي به منزله ي عاملي در تقويت
 • پرخاشگري
 • - درمان پرخاشگري
 • - درمان مبتني بر درديدگاه رفتاري

فصل سوم : تجزيه و تحليل آماري

 • مقدمه
 • جامعه آماري
 • نمونه و روش آماري
 • ابزار و اندازه گيري
 • طرح پژوهش
 • روش تجزيه و تحليل داده ها

فصل چهارم: نتايج آماري پژوهش

 • - مقدمه
 • - يافته هاي پژوهش
 • - نتايج تجزيه و تحليل يافته ها

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري

 • - محدوديتهاي پژوهش
 • - پيشنهادهاي پژوهش

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
101
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟