14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

رابطه شخصیت (درونگرایی – برونگرایی) بر خودپنداری دانش آموزان دختر

توضیح: فایل این پایان نامه منحصراً متعلق به آرشیو سایت ایران داک می باشد و در هیچ سایت دیگری ارائه نشده است.

 

فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول: مقدمه و بیان مساله 
1-1) مقدمه 
2-1 ) بیان مسئله 
3-1 ) اهمیت و ضرورت موضوع 
4-1 ) اهداف پژوهشی 
5-1 ) فرضیه های پژوهش 
6-1 ) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 
7-1 ) خلاصه فصل اول 
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش 
1-2) خودپنداره چیست 
1-1-2)جنبه‌های رشدی خودپنداره 
2-1-2 ) خودآگاهی و خودپنداره 
3-1-2 ) خودآگاهی 
4-1-2 ) خودآگاهی عمومی_ خصوصی 
5-1-2 )خودپنداره 
2-2 ) دیدگاه ها در مورد چگونگی شکل گیری خودپنداره 
1-2-2 ) اهمیت و کاربرد خودپنداره 
2-2-2) چهار سطح خودپنداره 
3-2-2 ) ویژگی های خودپنداره کارآمد 
4-2-2 ) نقش خود پنداره در موفقيت تحصيلي دانش آموزان 
5-2-2 ) تعريف مفهوم خود 
6-2-2) تعریف مفهوم خود 
6-2-2-1) نظریه راجرز درباره خویشتن (خوپنداره) 
6-2-2-2) نظر چارلز هورتن کولی 
6-2-2-3) تحقیقات کوپر اسمیت 
7-2-2) تأثیر خود بر عزت نفس 
3-2) خوپنداره فردی 
4-2) نظریه ی دانشمندان در رابطه با اعتماد به نفس 
5-2) مفاهیم خودپنداره 
1-5-2) یک خودپنداره یا چندتا 
2-5-2) خودپنداره چگونه ساخته می شود؟ و خود پنداره اجتماعی چیست؟ 
3-5-2) اهمیت مفهوم خود و خودپنداره 
4-5-2) شکل گیری خود و خودپنداره 
5-5-2) احساس خودارزشمندی 
6-2) ارتباط میان خود و عملکرد تحصیلی 
7-2) وظایف معلمان در توجه به مفهوم خود در ارتباط با دانش آموزان 
8-2) مفهوم شخصیت 
1-8-2) نظریه های شخصیت 
2-8-2) رویکردها در نظریه های رسمی 
3-8-2) دیدگاه ها در نظریه های شخصیت 
4-8-2) پنج بعد مهم شخصیت 
5-8-2) روانشانسی تفاوتهای فردی 
6-8-2) تعریف شخصیت از دیدگاه علمی 
7-8-2) عوامل مؤثر بر رشد و تکامل شخصیت 
9-2) پیشنه های پژوهش 
1-9-2) تحقیقات انجام شده در ایران 
2-9-2) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 
10-2) خلاصه فصل دوم 
فصل سوم: روش پژوهش 
1-3) روش پژوهش 
2-3 )جامعه پژوهش
3-3) نمونه و روش نمونه گیری 
4-3 )ابزارهای پژوهش 
1-4-3) آزمون خودپنداره مربوط به مدرسه 
2-4-3 )آزمون شخصیت آیزنک 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده 
1-4 ) بررسی فرضیه ها 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 
مقدمه 
1-5 ) بحث و بررسی مهمترین یافته های تحقیق 
1-1-5) بررسی فرضیه اول 
2-1-5) بررسی فرضیه دوم 
3-1-5) بررسی فرضیه سوم 
4-1-5) بررسی فرضیه چهارم 
2-5-) محدودیت های تحقیق 
3-5) پیشنهاد های تحقیق 
1-3-5 )پیشنهادهای پژوهشی 
2-3-5 )پیشنهادهای کاربردی 
فهرست منابع و ماخذ 

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
85
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟