14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

بررسی یکپارچه سازی کارت امتیازی متوازن و مدل سرآمدی EFQM (پایان نامه MBA)

توضیحات: فایل این پایان نامه منحصراً متعلق به آرشیو سایت ایران داک می باشد و در هیچ سایت دیگری ارائه نشده است. این پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد رشته های مدیریت قابل استفاده است.

 

فهرست مطالب این پایان نامه:

فصل اول : کلیات تحقیق

هدف تحقیق  
روش تحقیق  
سابقه و ضرورت انجام تحقیق   
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه مطالعاتی
بخش اول: مروری بر ادبیات کارت امتیازی متوازن
مقدمه   
1-2 روش کارت امتیازی متوازن   
بخش دوم: مروری بر ادبیات مدل سرآمدی EFQM
2-2 مدل سرآمدی EFQM 
3-2-2 خودارزیابی  در مدل EFQM 
فصل سوم
1-3 شباهت¬ها و تفاوت¬ها بین مدل سرآمدی EFQM و کارت امتیازی متوازن   
4-1-3 مقایسه دو مدل EFQM و BSC با استفاده از چارچوب کانجی   
فصل چهارم
1-4 معرفی
2-4 پیاده سازی کارت امتیازی متوازن   
3-1-2-4 گام سوم: حمایت مدیریت ارشد را جلب کنید   
4-1-2-4 گام چهارم: تیم پروژۀ ارزیابی متوازن خود را تشکیل دهید   
1-4-1-2-4 نقشها و مسئولیت¬های اعضای تیم   
5-1-2-4 گام پنجم: برنامۀ پروژۀ خود را تدوین کنید.   
6-1-2-4 گام ششم: برنامه ای برای ارتباطات پروژه تهیه کنید.   
3-4 مرحلۀ توسعۀ تظام ارزیابی متوازن   
1-3-4 گام اول: اطلاعات زمینه¬ای لازم را جمع آوری و توزیع کنید.   
2-3-4 گام دوم: مأموریت، ارزشها، چشم انداز و استراتژی سازمان را توسعه دهید و یا آنها را به تأیید برسانید.  
1-2-3-4 بیانیۀ ماموریت   
1-1-2-3-4 نحوۀ تدوین بیانیۀ مأموریت   
2-2-3-4 ارزشها   
1-2-2-3-4 استقرار ارزشها   
2-2-2-2-3-4 ارزشها و نظام ارزیابی متوازن   
3-2-3-4 چشم انداز   
1-3-2-3-4 بیانیۀ چشم انداز و ارزیابی متوازن   
3-3-4 گام سوم: با مدیریت ارشد صحبت کنید.   
4-3-4 گام چهارم: در هر یک از منظرهای کارت امتیازی متوازن، اهداف و سنجه¬های مناسب را تعریف کنید.   
1-4-3-4  گام چهارم (الف): کارگاه آموزشی برای مدیریت ارشد.   
3-4-3-4 ترجمۀ اثربخش استراتژی کلید برپایی کارت امتیازی متوازن   
4-4-3-4 انتخاب اهداف برای کارت امتیازی متوازن   
5-4-3-4 سنجه های عملکرد- قلب روش ارزیابی متوازن   
5-3-4 گام پنجم: روابط علت و معلولی را برقرار کنید.   
1-5-3-4 گام پنجم (الف): کارگاه آموزشی برای مدیریت ارشد   
6-3-4 گام ششم: برای سنجه هایتان اهداف کمی تعیین کنید.   
1-6-3-4 گام ششم (الف): کارگاه آموزشی برای مدیریت ارشد   

2-6-3-4 منابع اطلاعاتی برای تعیین اهداف کمی   
3-6-3-4 اخذ تأیید برای اهداف کمی   
4-6-3-4 اولویت بندی ابتکارات اجرایی سازمان  
5-6-3-4 حصول اطمینان از انتخاب ابتکارات اجرایی صحیح  
4-4 همراستا سازی کارت امتیازی متوازن و مدل سرآمدی EFQM   
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
منابع و مراجع

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
200
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
مهندسی صنایع
آموزش زبان انگلیسی
سوالی دارید؟