14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

بررسی تفاوت میزان سلامت روانی در بین زنان شاغل و زنان خانه دار

فهرست مطالب:
فصل اول مقدمه پژوهش

 • مقدمه
 • بيان مساله
 • تعريف مفهومي متغيرها
 • تعريف عملياتي متغيرها
 • ضرورت تحقيق
 • اهداف پژوهش
 • فرضيه هاي پژوهش

فصل دوم پیشینه پژوهش

 • تعيين اختلالات رواني از ديدگاه مكاتب روان شناسي
 • ديدگاه زيستي
 • ديدگاه روان كاوي
 • ديدگاه اجتماعي
 • الگوي فريتس پرز
 • آلپورت
 • انسان گرايي
 • شناختي
 • اريك فروم
 • فمينيستي
 • روان شناسي فردي
 • رفتار گرايي
 • واقعيت درماني
 • بوم شناسي ( اقليم شناسي)
 • كارل يونگ
 • «پيشينه»
 • «پژوهش هاي انجام شده در رابطه با موضوع»

فصل سوم: روش اجرای تحقیق 

 • نوع روش تحقيق
 • جامعه آماري
 • نمونه آماري و روش نمونه گيري
 • پرسشنامه SCL-90-R
 • مقياس هاي آزمونSCL-90-R
 • نمره گذاری SCL-90-R
 • اعتبار و روایی آزمون SCL-90-R
 • پايايي آزمون
 • روش نمره گذاري

فصل چهارم تحلیل داده های پژوهش

 • مقدمه
 • یافته های توصیفی
 • تحلیل داده های پژوهش

فصل پنجم نتیجه گیری

 • پیشنهادات و محدودیت ها

منابع

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
71
صفحه
فرمت فایل
فایل word
سوالی دارید؟