14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

افسردگی در دانش آموزان

بررسی میزان افسردگی در دانش آموزان دختر محروم از مادر و دارای مادر (پایان نامه روانشناسی)

 

چکیده پژوهش:

از آنجا که افسردگی رایج ترین بیماری دو دهه اخیر شناخته شده است و شیوع نیز در کشور ما دیده شده است. موضوع تحقیق خود را بررسی رابطه افسردگی و محرومیت از مادر قرار دادم تا دریابم که میان محرومیت از مادر و افسردگی رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ اهمیت این تحقیق بدین جهت بوده که بتوانیم راهکارهای مفیدی را برای پیشگیری و درمان افسردگی در نوجوانان بدست آوریم. روش آماری در این تحقیق استفاده از آزمون t مستقل برای مقایسه افسردگی بین دو گروه با مادر و بی مادر بوده است. جامعه آماری در این پژوهش مدارس راهنمایی دخترانه در منطقه 4 کرج (1600 نفر) بوده و نمونه ها به طور تصادفی 60 نفر از دانش آموزان دختر این سه مدرسه راهنمایی بودند.
ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه افسردگی بک بوده که در بین 60 دانش آموز دوره راهنمایی منطقه 4 کرج به اجرا گذاشته شده. پس از بررسی آزمونها و نتایج آماری به این نتیجه رسیدیم که محرومیت از مادر تا حدی بر روی پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته و دانش آموزان محروم از مادر در سطح پایینتری از لحاظ تحصیلی قرار داشتند. فرضیه های در این پژوهش بدین صورت بیان شده که افسردگی در بین دانش آموزان دارای مادر و محروم از مادر متفاوت است. همچنین افسردگی در بین دانش آموزان دختر محرم از مادر بیشتر است. فرضیه کلی بیانگر این مطلب است که بین افسردگی و محرومیت از مادر در نوجوانان دختر دوره راهنمایی رابطه وجود دارد. نتیجة آزمون t بیانگر این است که فرضیه مورد نظر معنادار نیست و تأیید نشده است.
واژگان کلیدی: افسردگی، محروم از مادر

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه   
موضوع تحقیق    
اهمیت – فایده و هدف تحقیق    
اهداف  
سئوالات پژوهش    
فرضیات    
متغیرها   
تعریف اصطلاحات مهم پژوهش    
فصل دوم: ادبیات و پیشینه مطالعاتی پژوهش
سابقة تاریخی    
سابقة نظری    

نظریه زیست شناختی
نظریه روان پویایی
نظریه یادگیری
نظریه شناختی
شناخت درمانی
اختلالات عاطفی
ارتباط میان پیشینه افسردگی درخانواده با بیماری درونزاد ـ نورتیک
افسردگی اولیه و ثانویه
 متغیر های اجتماعی ـ فرهنگی  
سبب شناسی افسردگی
علائم افسردگی  
علائم جسمی ـ عاطفی ـ روانی افسردگی
علائم افسردگی از دید آموزش و پرورش
ارتباط شخصیت با افسردگی
مروری بر تحقیقات صورت گرفته    
فصل سوم : روش پژوهش
جامعه آماری   
نمونه – روش نمونه گیری    
ابزار پژوهش    
محاسبه آزمون بک    
هنجاریابی آزمون بک   
طرح پژوهش    
روش گردآوری اطلاعات    
روش تجزیه و تحلیل داده ها    
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
روش تجزیه و تحلیل   
نمودار داده های تراز شده     
فرضیه های مطرح شده     
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری    

نتیجه گیری
محدودیت ها     
پیشنهادات    
منابع    
ضمایم
سئولات تست افسردگی بک    

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
80
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟