14,000 تومان
لینک دانلود پس از خرید در اینجا نمایش داده خواهد شد

بررسی رابطه هوش هیجانی با اضطراب

توضیحات: فایل این پایان نامه منحصراً متعلق به آرشیو سایت ایران داک می باشد و در هیچ سایت دیگری ارائه نشده است. این پایان نامه در مقطع کارشناسی رشته روانشناسی قابل استفاده است.

چکیده پایان نامه:

در این تحقیق به بررسی رابطه هوش هیجانی و اضطراب در جامعه دانشجویان دختر پرداخته شده است.  تعداد نمونه 50 نفر از دانشجویان دختر است. روش تحقیق نمونه گیری غیرتصادفی در دسترس می باشد.
هدف از تحقیق این است که آیا رابطه ای بین هوش هیجانی و اضطراب وجود دارد یا خیر؟
فرضیه تحقیق این است که بین هوش هیجانی و اضطراب دانشجویان دختر رابطه معناداری وجود دارد. ابزار تحقیق 2 پرسشنامه است. یکی آزمون آزمون اضطراب کتل که در این آزمون اضطراب به 5 گروه : 1) درجه متوسط اضطراب 2) آرام و تنش زدوده 3) مضطرب 4)روان آزرده مضطرب 5) فردی که برای اصلاح موفقیت خود به روان درمانگر نیاز دارد طبقه بندی شده است.
پرسشنامه دیگر هوش هیجانی بار-ان هنجار شده با نرم ایرانی است که 90 سئوالی است و 15 مقیاس را که عبارتند از : 1) حل مسأله 2) شادمانی 3) استقلال 4) تحمل فشار روانی 5) خودشکوفایی 6) خودآگاهی هیجانی 7)واقع گرایی 8) روابط بین فردی 9) خوش بینی 10) عزت نفس 11) کنترل تکانش 12) انعطاف پذیری 13) مسئولیت پذیری اجتماعی 14)همدلی 15) خودابرازی می سنجد.
روش آماری به کار برده شده در این تحقیق همبستگی پیرسون می باشد.
پس از استخراج نمرات خام هر دو متغیر می توان اظهار داشت که بین هوش هیجانی و اضطراب دختران با 95% اطمینان رابطه معناداری وجود دارد.

 

فهرست مطالب این پایان نامه:

فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه    
بیان مسأله   
آیا بین اضطراب و هوش هیجانی رابطه معناداری وجود دارد؟   
اهمیت و ضرورت پژوهش   
هدف   
فرضیه   
سئوال   
متغیرهای تحقیق   
تعاریف مفهومی   
تعاریف عملیاتی   
فصل دوم : ادبیات نظری
تاریخچه هوش هیجانی یا هوش عاطفی   
تعاریف هوش هیجانی   
حیطه های هوش هیجانی مایر و سالوی   
هوش هیجانی بار – اُن   
توانایی ها و مهارتهای تشکیل دهنده هوش هیجانی   
چگونه می توان هوش هیجانی را به خوبی اندازه گیری نمود؟   
شکل گیری و رشد هوش هیجانی  
اضطراب و ویژگی های آن   
سطوح اضطراب   
علل اضطراب   
پاسخ به اضطراب   
انواع نظریه های مربوط به اضطراب   
اختلال هراس   
علایم اختلال هراس   
انواع اختلال هراس   
فوبی اجتماعی   
علایم فوبی اجتماعی   
فوبی خاص   
اختلالات وابسته به استرس   
اختلال سازگاری   
اختلال استرس حاد   
اختلالات اضطراب منتشر   
اختلالات وسواسی- جبری   
درمان دارویی   
هوش هیجانی و سلامت   
رابطه اضطراب و هوش هیجانی   
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
جامعه آماری   
روش نمونه گیری   
حجم نمونه   
روش تحقیق   
روش جمع آوری داده ها   
توصیف ابزارها و وسایل جمع آوری ابزارها   
روش آماری   
فصل چهارم : توصیف و تحلیل داده ها
تحلیل داده ها   
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری
بحث دربارۀ یافته ها   
محدودیت ها   
پیشنهادها   
منابع   

نظرات

جهت ثبت نظر می بایست عضو سایت باشید.

هنوز نظری برای این محصول وجود ندارد.

تعداد صفحات
85
صفحه
فرمت فایل
فایل word
رشته مرتبط
روان شناسی و علوم تربیتی
سوالی دارید؟